content image

Nieuwtjes

content image

We kunnen terugkijken op een geslaagde Bijbelzondag.Thema was: met andere ogen. Hierbij stond het verhaal van Bartimeus centraal. Met een groepje jongeren werd de schriftlezing na gespeeld. Er werd een lego filmpje getoond en er werden brillen en placemats uitgedeeld aan de kinderen. De gemeenteleden werd gevraagd om de dienst vanuit een ander oogpunt te bekijken door op een andere plek in de kerk te gaan zitten. Kortom de gemeente was in beweging. Op de bril die de kinderen kregen stond de volgende tekst: Kijk met de ogen van je hart, open je hart voor Jezus. 

Ook is deze dienst de samenleesbijbel junior geïntroduceerd. Samen met de gewone samenleesbijbel gaat deze bij de gezinnen en de pakes en beppes langs. Er is een schriftje bijgevoegd waar de lezers hun bevindingen in kunnen shrijven. De bijbels zullen na een maand naar een volgend gezin gaan.  

Menorah dienst een nieuw begin

27-01-2019

Zondag 27 jan was er alweer de eerste Menorah dienst van dit jaar. Het thema was In nij begjin. Een dienst waarin Doutzen en Sietske Marije de 7 Menorah kaarsen mochten aansteken. Ze vertelden bij elke kaars hoe God de schepping heeft gemaakt. We hebben een prachtig filmpje gezien hoe mooi God de wereld heeft gemaakt. Om God hiervoor te danken zongen we Dank U wel. Tiny las het verhaal van de schepping voor en deed een proefje met cola. "in libben sûnder God is as in cola sûnder prik. It libben mei God is folle moaier. It witten dat God altyd by dy is, dy helpt by alles wast dochst. Do kinst by God altyd terjochte, Hij lústert nei dy en is der altyd foar dy".

Hierna volgde een jaaroverzicht van 2018 met de kerkelijke activiteiten en bijzondere diensten. Tijdens de collecte konden we luisteren naar het lied "in nije dei " van de Kast. Hierna ging de dienst verder in de Gearkomst. Onder het genot van een bakje koffie of thee werd er in groepjes gesproken over goede voornemens. Ook waren er vragen over gewoontes en gebruiken rond oud en nieuw in andere landen. 

Voor de kinderen t/m groep 5 was er knutselen in de kerk. De kinderen hebben een prachtige wensboom gemaakt. Een mooie en gezegende ochtend hebben we met elkaar beleefd, jong en oud bij elkaar.

Lees verder

Het Glazen Huis

17-12-2018

Moarre Ljussens in actie voor Jemen

Vrijdag 14 december om 17.00 uur was het zo ver. 17 jongeren werden opgesloten in het Glazenhuis.

Een mooi en spannend moment! Hoe zal het gaan en hoeveel geld kunnen we inzamelen voor Jemen.

De pers was ook vertegenwoordigd. Het Friesch Dagblad heeft een mooi artikel geschreven over de aktie. Vrijdagavond begon met de kinderbingo gevolgd door een bingo avond voor 12+. Deze avond bracht 2300 euro op. De hele nacht zijn de jongeren bezig geweest om de kerstmarkt voor te bereiden. Ze hebben o.a. kerststerren gemaakt.

Veel mensen uit Moarre Ljussens en omgeving hebben cakes, taarten etc. gebracht voor de verkoop.

Om 9.30 uur begon de zeer gezellige kerstmarkt. Na 15 rondes met het draaiend rad was er nog heerlijke snert te koop.

’s Middags vanaf 15.30 uur begon de kinderdisco en om 16.30 uur begonnen we met de prijsuitreiking van de spelletjes  van de kerstmarkt. Daarna de prijsuitreiking van de verloting. In een week tijd heeft de commissie 1000! loten verkocht.

De hoofdprijs, een prachtige tv is gewonnen door Jan Willem en Jente Hoekstra.

Daarna volgde nog een spannend moment want de thermometer met de tussenstand kon weer bijgewerkt worden. De opbrengst tot nu toe is 8700 euro. Een onvoorstelbaar hoog bedrag!

Tijdens de kerstavond dienst wordt het definitieve bedrag bekend gemaakt.

Hierbij zijn de jongeren die mee gedaan hebben aan de actie V.I.P gasten.

De actie verloopt via EO Metterdaad/Jemen. Met een medewerker van deze organisatie hadden we nauw contact voor en tijdens de actie. Ze hadden voordat de actie begon nog een boodschap voor de jongeren:

“Toppers uit Morra en Lioessens. Jullie gaan op dit moment het Glazenhuis binnen en dat wordt even behoorlijk afzien voor de komende tijd.

Respect namens het EO Metterdaad team. We zien natuurlijk uit naar de opbrengst voor Jemen, maar het meest gave van dit alles is jullie inzet, chapeau!!

Veel sterkte en zegen gewenst uit Hilversum.

 

Lees verder

Startsnein 2018

24-09-2018

Startzondag een Sportief begin!

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde startzondag.

’s Ochtends om 9.15 uur stond juf Pien klaar voor de ochtendgymnastiek op het kerkplein.

Een sportief begin van de dag! Na deze warming up begon de dienst onder leiding van dhr. Theun van der Velde. Daar stond 1 Korintiërs 9: 23-27 centraal.

Een prachtige parallel maakte Theun met het 75 jarig jubileum van onze kaatsvereniging Warber Bliuwe.  Een dienst om nog over na te praten en na te denken.

Na de dienst was er koffie voor iedereen. Hierna gingen de sportieve activiteiten van start.

Een wandeling met Bijbelse puzzels, Oud- Hollandse spelen, tafeltennis en badminton. Voor de kinderen waren er spelletjes op het schoolplein.

Daarna konden we met elkaar nog genieten van een heerlijke broodmaaltijd.

Met ruim 130 deelnemers een mooi sportief begin van het nieuwe Kerkelijk seizoen.

Lees verder

Campingdienst

15-07-2018

Op zondag 15 juli was de jaarlijkse campingdienst, georganiseerd door de Menorahcommissie. Vanaf 9.30 uur was iedereen van harte welkom op de Koudenburgerreed in de prachtige tuin van Uilke en Aukje Dijkstra. Het ontvangst was met koffie/thee en wat lekkers en om 10.00 uur begon de campingdienst. Namens de commissie heette Pytsje iedereen van harte welkom en ging voor in gebed.

Hierna werden een tweetal liederen gezongen, o.a  “Dit is een morgen als ooit de eerste” Om het thema Campingproof in te leiden werd er door Antsje en Harmke een chemisch proefje gedaan, dit verbeeldde de oneindige liefde van de Heer voor ons allemaal. Gods Liefde is oneindig.

Vervolgens gingen de bezoekers in groepjes bij 8 verschillende proefjes langs. Ook was er een pauzeplek waarbij Sonja Hoekstra zorgde voor een muzikaal intermezzo met haar trekzak. Aan de hand van verschillende proefjes werd een Bijbelverhaal uitgelegd.

Hieronder volgt een kleine greep uit de verhalen en proefjes.

Er was een verhaal over de Kameel die door het oog van de naald ging,  hierbij was de uitdaging voor de campinggasten dat ze door een visitekaartje konden komen. Voor de kinderen was er een heuse kamelenrace, waarbij ze met een hele grote rugzak op konden proberen door de hoepels te komen.

Bij het verhaal over de vijf broden en de twee vissen werd de vermenigvuldiging uitgebeeld door middel van een proefje met instant snow, dit vonden de kinderen prachtig om te zien. Er was ook een verhaal over de regenboog, hierbij werd een regenboog gecreëerd door water bij Skittels te gieten, een prachtig gezicht.

Nadat alle proefjes voorbij waren gekomen, was de conclusie dat Bijbelverhalen en proefjes doen heel goed bij elkaar passen. Een andere manier om verhalen uit te leggen, en op een andere manier naar een verhaal kijken. Tiny bedankte alle vrijwilligers voor hun medewerking en we sloten de dienst af met het zingen van het Zegenlied.

Graag wil ik afsluiten met het proefje met de energystick. Deze kun je alleen in werking stellen door elkaar vast te houden en een connectie te maken met elkaar. Dit was ook het gevoel tijdens de campingdienst, samen vormen we een eenheid, samen staan we sterk en met de leiding van de Heilige Geest zijn we, jong en oud, groot of klein, veel of weinig talent tot veel mooie dingen in staat.

Lees verder

Afscheid kindernevendienst 2018

24-06-2018

Om 8.30 uur begon de dag goed voor de ± 50 kinderen, ouders en leidsters.

Een heerlijk ontbijt stond er klaar. Broodjes, een gekookt eitje, heerlijke aardbeien etc. Wat een mooi en gezellig begin van de dag.

Om 9.30 uur begon de kerkdienst die in het teken stond van bidden en gebaren. Bidden voor jezelf, bidden voor andere mensen. De kinderen mochten bij enkele liederen op de banken staan en lieten ons gebaren zien die bij de liedjes horen.

In deze dienst werd er afscheid genomen van Anniek, Gea, Emma en Joanna.

De hele gemeente werd gevraagd om het gebaar TROTS uit te beelden. Trots op deze vier meiden omdat ze klaar zijn voor een nieuw avontuur. Ze kregen elk een dagboekje als herinnering aan de kindernevendienst.

Een heel toepasselijk stukje stond geschreven bij 24 juni:

“Houd mijn hand vast en vertrouw op Mij. Denk eraan dat ik altijd bij je ben en voor je zorg. Als je dicht bij Mij blijft, kan jou niets gebeuren”

Lees verder