content image

Het is ongeveer 160 jaar geleden dat een deel van de bewoners van Ljussens en Moarre  en aanliggende dorpen zich geroepen voelde samen te komen als gereformeerde kerk van Ljussens. Door de jaren heen uitgegroeid tot een gemeente  die de identiteit en missie van de gemeente ten diepste naleeft: getrouw aan de Heer en zijn Woord, in overeenstemming met de belijdenisgeschriften.

In de loop van de jaren is er ook in de gereformeerde kerk van Ljussens veel veranderd. Tal van besluiten van de kerkenraad zijn daar stille getuigen van. Die veranderingen kwamen veelal van onderop tot stand, op basis van initiatieven van één of meer gemeenteleden.

Als gelovigen willen we ons toewijden aan de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. We verlangen, geleid door de Heilige Geest en gehoorzaam aan Gods Woord, de Here te aanbidden, te eren en te dienen;
als leden van het lichaam van Christus elkaar in liefde te dienen en op te bouwen;
te werken aan de vorming van gemeenteleden tot discipelen
ons licht te laten schijnen in de wereld door het doen van goede werken en door anderen in aanraking te brengen met Jezus Christus.

Geloofsfundament

Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. De Bijbel is de enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en de gezaghebbende regel (‘canon’) voor geloof en leven van de gemeente. Het Woord van God is bij uitstek het middel waardoor de Heilige Geest het geloof wekt, het nieuwe leven geeft en de gemeente tot ontplooiing brengt.