content image

Het laatste nieuws kunt u volgen via facebook.

Rooster 2019 Bloemengroet

Bloemen bezorgen 2019         
   bloemen bezorgen:   bloemen bezorgen:  
    morgens middags     morgens middags 
            
januari6fam. H. Boersma  Xjuli7geen bloemen i.v.m. Dorpsfeest 
 13fam. N. Iedema X  14fam. J. W. HoekstraX 
 20fam. A.S. Elsinga  X 21fam. G.H. WijtsmaX 
 27fam. F. Visser X  28fam. M. KuipersX 
februari3mw. D. Wijtsma-Adema X augustus4fam. P. KlimstraX 
 10fam. R. Haaksma X  11Mw. Y. Rispens-vd ZeeX 
 17fam. B. Fransen X  18dhr. H. van OmmeX 
 24fam. S. Faber  X 25fam. J.I. BakkerX 
maart3Harmke Dijkstra X september1fam. L. Klimstra 
 10fam. T. Schregardus X  8fam. G. HoekstraX 
 17fam. F. van der Wagen  X 15fam. J. de Haan 
 24fam. M Castelein X  22Heleen de HaanX 
 31fam. W. Wijtsma  X 29Margriet WijtsmaX 
april7fam. Th. Dijkstra X oktober6fam. F. ElzingaX 
 14fam. J. Holwerda jr. X  13fam. U. en L. BraaksmaX 
 22fam. H. Wijnstra2e PaasdagX  20fam. M. Hoekstra, MorraX 
 28fam. B. Sterrenburg X  27fam. G. TeitsmaX 
mei5fam. B. Stiemsma X november3fam. B. BoersmaX 
 12Fam. K. Dijkstra X  10fam. G. ElzingaX 
 19fam. J.F. Visser  X 17fam. G. Slagman 
 26fam. R. Stiemsma   24fam. G. de BoerX 
juni2fam. H. Boonstra X december1fam. J.J. KlimstraX 
 10fam. E. Sipma2e PinksterdagX  8fam. F. SlagmanX 
 16fam. P. Klimstra X  15fam. U. DijkstraX 
 23fam. J. van der Wagen  X 22fam. H. KingmaX 
 30fam. M.J. Hoekstra X       
            
Beste Gemeenteleden, fijn dat u ook in het komende jaar weer mee wilt helpen om de bloemen te bezorgen. Achter de namen staat met
 een kruisje vermeld wanneer de bloemen bezorgd mogen worden. Wanneer er een avonddienst is mogen de bloemen 's morgens worden 
bezorgd. Alvast hartelijk bedankt voor uw spontane medewerking.