content image

Rooster 2020 Bloemengroet

Bloemen bezorgen 2020

  bloemen bezorgen: 's morgens 's middags  bloemen bezorgen:  's morgens 's middags 
            
januari5fam. J. Spijksma X juli5fam. J. W. Hoekstra X 
 12fam. J. Rispens X  12fam. J. van der Wagen X 
 19Fam. J. Klimstra X  19fam. M.J. Hoekstra X 
 26fam. H. Boersma  X 26fam. P. Klimstra X 
februari2fam. N. Iedema X augustus2dhr. H. van Omme X 
 9fam. A.S. Elsinga  X 9fam. M. Kuipers X 
 16fam. F. Visser X  16Mw. Y. Rispens-vd Zee X 
 23mw. D. Wijtsma-Adema X  23fam. H. Feenstra X 
maart1fam. J. Holwerda jr. X  30Fam. G. H. Wijtsma X 
 8fam. B. Fransen X september6fam. J.I. Bakker X 
 15fam. S. Faber X  13fam. L. Klimstra  
 22fam. R. Haaksma  X 20fam. G. Hoekstra X 
 29fam. T. Schregardus X  27fam. J. de Haan X 
april5fam. F. van der Wagen X oktober4Heleen de Haan  
2e paasdag13fam. Th. Dijkstra X  11Margriet Wijtsma X 
 19fam. W. Wijtsma  X 18fam. F. Elzinga  
 26fam. M Castelein X  25fam. U. en L. Braaksma X 
mei3Harmke Dijkstra  Xnovember1fam. M. Hoekstra, MorraX 
 10fam. H. Wijnstra X  8fam. G. Teitsma X 
 17fam. B. Sterrenburg X  15fam. B. Boersma  
 24fam. B. Stiemsma  X 22fam. G. Elzinga X 
juni      29fam. G. Slagman X 
2e pinksterdag1Fam. K. Dijkstra X december6fam. G. de Boer X 
 7fam. J.F. Visser X  13fam. J.J. Klimstra  
 14fam. R. Stiemsma  X 20fam. F. Slagman X 
 21fam. H. Boonstra X       
 28fam. E. Sipma X       
         

 

Beste Gemeenteleden, fijn dat u ook in het komende jaar weer mee wilt helpen om de bloemen te bezorgen. Achter de namen staat met
 een kruisje vermeld wanneer de bloemen bezorgd mogen worden. Wanneer er een avonddienst is mogen de bloemen 's morgens worden 
bezorgd. Alvast hartelijk bedankt voor uw spontane medewerking.