content image

I.vm. de slechte weersvoorspelingen is de startzondag in de kerk.

De dienst begint om 10.30 uur.

Thema:  Goede tijden, slechte tijden, voor alles is een tijd. Pred 3.

Geef u op bij Antsje Boonstra door het antwoordstrookje in te leveren, te appen of mailen antsjeboni@gmail.com.

We willen u met klem verzoeken om bij klachten zoals hoesten, koorts , benauwdheid thuis te blijven. 

Met elkaar maken we er een gezellige TIJD van.