2012

Krystkuier 24 december 2012

27-12-2012

Op kerstavond had de Menorahcommissie voor alle inwoners van Moarre/Ljussens een ‘krystkuier’ georganiseerd. Iedereen, jong en oud, was hiervoor van harte uitgenodigd om samen op reis te gaan op zoek naar De Koning. Men kon zich hiervoor inschrijven tussen 18.30 uur en 19.15 uur op het sportveld bij de kaatskantine waar de herauten iedereen van harte welkom heette. De deelnemers werden hier in groepen verdeeld. Daarna voerde de route de wandelaars, onder leiding van een wijze heraut, om en door Morra en onderweg kwam men alle personages uit het kerstverhaal tegen. De engel Gabriël. De herders met een kudde schapen. De wijzen uit het oosten en de koningen. Maar opgepast! De koningen probeerden de wandelaars op een zijspoor te brengen. Onderweg was er engelengezang te horen . Halverwege de tocht kon men even op temperatuur komen en genieten van een heerlijk kopje warme chocolademelk. De tocht eindigde uiteraard bij Jozef en Maria met het kindeke Jezus in de stal. Daar kon iedereen op verhaal komen onder het genot van een glaasje glühwein, ranja voor de kinderen en een versnapering.

Lees verder

Reünie Groot Jeugdkoor

09-12-2012

Op zondag 9 december was het dan zover, de reünie van het groot jeugdkoor en de catechisanten van Gerrit. H. Visser uit Walterswâld.

Voor de reünie hadden zich 51 personen aangemeld en 45 hiervan zongen mee met het koor o.l.v. Janco de Graaf.

Vanaf 10.30 uur was er een ontvangst met koffie/thee en wat lekkers in de Gearkomst. Van 11.30-12.30 uur gingen de koorleden nog oefenen in de kerk. Daarna  even borrelen en toen was het tijd voor een gezamenlijke broodmaaltijd.

De aanvang van de reüniedienst was om 14.00 uur.

Tijdens de dienst werd er uiteraard opgetreden door het groot jeugdkoor, ook werden er filmpjes getoond met oude beelden van het jeugdkoor van toen.

De dienst stond o.l.v. dhr. G.H.Visser  en hij vertelde het een en ander  over de catechisatieavonden die hij hier beleeft heeft.

Van de ingeleverde enquêtes was een powerpointpresentatie gemaakt en Janco vertelde over het jeugdkoor!

Het was een gevarieerde dienst voor zowel  de reünisten als (oud)gemeenteleden en andere belangstellenden. Iedereen was natuurlijk van harte welkom!

De reüniecommissie bestond uit de volgende personen: G.H.Visser, Janco de Graaf, Harmke Dijkstra, Esther Slagman, Tiny Schregardus, Antsje Boonstra

Lees verder