content image

Kerkenraad en pastoraal bezoekers

Sinds 1 maart 2014 is ds. N.J. van Rijswijk van Schiermonnikoog, voor 4 uren per week, verbonden aan onze Gemeente.
Het telefoonnummer van ds. van Rijswijk is: 0519-531269 en zijn e-mail adres is n.vanrijswijk@knid.nl
Het mailadres van onze kerk is: geref.lioessens@hotmail.com en het postadres is:Dyksterwei 17, 9134 DA Lioessens

Ouderlingen:

R. Stiemsma                     Voorzitter                       0519-321688

Fam F. Elzinga                  2e voorzitter                  0519-321801

Fam B. Sterrenburg          Scriba 

M. Dijkstra Bosgra                                                 0519-321879

Fam. H. Boonstra             Jeugdouderlingen        0519-321061

 

Diakenen:

G. Hoekstra                      Voorzitter                      0519-320838

A. v.d. Zee-Hiemstra         Secretaresse

G. de Boer

I. Haaksma Fokkema

U. Dijkstra

 

Pastorale Bezoekers:

J. Klimstra en A. Klimstra Mulder

A. Visser Teitsma

Y. Rispens v.d. Zee

D. Wijtsma Adema

 

College van kerkrentmeesters:

P. Klimstra                         Voorzitter

I. Sterrenburg                    Secretaresse

G. Teitsma                         Boekhouder

H. Boonstra

G.H. Wijtsma

T. de Boer

 

Jeugdcommissie:

Herald en Antsje Boonstra           Jeugdouderlingen en voorzitter

Margriet Wijtsma

Jelle v.d. Wagen

Elvira Tolsma

 

Zendingscommissie:

E. de Groot                                  Voorzitter

H. Wissmann

R. Haaksma

F. Klimstra Wijtsma