Kerkenraad en pastoraal bezoekers


Het mailadres van onze kerk is: geref.lioessens@hotmail.com en het postadres is: Doarpstrjitte 16 9134 NM Lioessens

Dominee H.F. de Vries

Ouderlingen:

R. Stiemsma                     Voorzitter                       0519-321688

Fam F. Elzinga                  2e voorzitter                  0519-321801

Fam B. Sterrenburg          Scriba                            06-26431972

Fam. J. Spijksma                                                    06- 29992271

Fam. E.Sipma                  Jeugdouderlingen          06-13524543

 

Diakenen:

M. Hoekstra                      Voorzitter                     06-51438328

A. v.d. Zee-Hiemstra         Secretaresse               06-13552104

H. de Boer                         Algemeen                    06- 33053779

A. Dijkstra-Teitsma            Penningmeester          06-13473079

mailadres: diaconielioessens@gmail.com

 

Pastorale Bezoekers:

J. Klimstra en A. Klimstra Mulder

A. Visser Teitsma

D. Wijtsma Adema

Y. Rispens

 

College van kerkrentmeesters:

G. Hoekstra                       Voorzitter                               06-30018697                          

T. de Boer                          Secretaresse                           -

G. Teitsma                         Boekhouder                            0519-321674

E. Sipma                           Kerkrentmeester                      06-10461036

G. de Boer                         Kerkrentmeester                     06-31767942

W. Wijtsma                        Algemeen                               --

H. Boonstra                       Onderhoud en kachel               06-86847004

 

Jeugdleiding

Antsje Boonstra      06-30687406

Aukje Dijkstra         06-13473079

Froukje Sierksma   06-11657502

Bennie Spijksma    06-21360475

Mailadres: jeugdwerkmorralioessens@gmail.com                

 

 

Zendingscommissie:

P. Swart                              Voorzitter              06-29491094

R. Haaksma                        Penningmeester  06-53328777

F. Klimstra Wijtsma             Algemeen lid        06-25578829

M.Faber                              Algemeen lid        06-23614264

W. Wijtsma                         Algemeen lid         06-27195253                         

H. de Boer                       Afgevaardige namens de Kerkenraad      06- 33053779

 

Menorahcommissie:

Tiny Schregardus         06-27200136     

Pystje Swart                 06-29491094

Harmke Dijkstra           06-20895897

Antsje Boonstra            06-30687406

menorahcommissie@gmail.com