content image

Kerkenraad en pastoraal bezoekers

Sinds 1 maart 2014 is ds. N.J. van Rijswijk van Schiermonnikoog, voor 4 uren per week, verbonden aan onze Gemeente.
Het telefoonnummer van ds. van Rijswijk is: 0519-531269 en zijn e-mail adres is n.vanrijswijk@knid.nl
Het mailadres van onze kerk is: geref.lioessens@hotmail.com en het postadres is:

Grytsjewei 3, 9134DC Lioessens

Ouderlingen:

J. Rispens, voorzitter 

voorzitter0519-321409
Fam J. Spijksma2e voorzitter0519-241730
G.J. Elsinga-Sytemascriba0519-241672
A.S. Elsinga  
M. Dijkstra-Bosgra 0519-321879
Herald en Antsje Boonstrajeugdouderling0519-321061
   
   
Diakenen:  
G. Hoekstravoorzitter0519-321399
J. Sipma-Boersmasecretaresse0519-321109
B. Stiemsmapenningmeester0519-724631
I. Haaksma-Fokkema  
U. Dijkstra  
   
Pastoraal bezoekers:  
J. Klimstra en A. Klimstra-Mulder  
A. Visser-Teitsma  
Y. Rispens-van der Zee  
D. Wijtsma-Adema  
   

College van kerkrentmeesters

J. Holwerdavoorzitter0519-321823
M. Hoekstra-Dijkstrasecretaresse 
G. Teitsmaboekhouder 
H. Boonstra  
G.H. Wijtsma  
I. Sterrenburg  

Jeugdcommissie

Herald en Antsje Boonstra               voorzitter en jeugdouderling  
Nynke Akke Boersma                       secretaresse  
Margriet Wijtsma                
Jelle van der Wagen  
Elvira Tolsma        

Zendingscommissie

E. de Grootvoorzitter 
H. Wissmannsecretaresse 
G. Elzingapenningmeester 
R. Haaksma  
Y. de Boer- v.d. Wal  
U. Dijkstra (namens de Kerkenraad)