Bloemen bezorgen 2023      
         
  bloemen bezorgen:     bloemen bezorgen:
         
januari1fam. F. Slagman   juli2fam. J.F. Visser
 8geen bloemen    9fam. B. Fransen
 15fam. R. Haaksma    16fam. S. Faber
 22fam. T. Schregardus    23fam. J. W. Hoekstra
 29fam. F. van der Wagen    30dhr. P. Klimstra
februari5mw. H. Dijkstra   augustus6dhr. H. van Omme
 12fam. W. Wijtsma    13fam. M. Kuipers
 19fam. M Castelein    20Mw. Y. Rispens-vd Zee
 26fam. B. Sterrenburg    27fam H. Kingma
maart5fam. B. Stiemsma   september3fam. J. van der Wagen
 12Fam. K. Dijkstra    10fam. M.J. Hoekstra
 19fam. J. Holwerda jr.    17fam. G. H. Wijtsma
 26fam. R. Stiemsma    24fam. J.I. Bakker
april2fam. H. Boonstra   oktober1fam. L. Klimstra
 10fam. E. Sipma2e paasdag   8fam. G. Hoekstra
 16fam. U. Dijkstra    15fam. J. de Haan
 23fam. J. Klimstra    22fam. H. Feenstra
 30fam. J. Spijksma    29fam. F. Elzinga
mei7fam. J. Rispens   november5dhr. L. Braaksma
 14Fam. H. de Boer    12mw. H. de Haan
 21fam. H. Boersma    19fam. M. Hoekstra, Morra
 29fam. N. Iedema2e pinksterdag  26fam. G. Teitsma
juni4fam. A.S. Elsinga   december3fam. B. Boersma
 11fam. F. Visser    10fam. G. Elzinga
 18mw. D. Wijtsma-Adema    17fam. G. Slagman
 25geen bloemen ivm dorpsfeest   24fam. G. de Boer
         
Bedankt dat u weer mee wilt doen met het bezorgen van de bloemen in 2023 
Wanneer u niet kunt dan graag onderling ruilen.