content image

Omdat er verschillende mensen in onze dorpen positief zijn getest op het Corona- virus, heeft de kerkenraad besloten
om de diensten van zondag 15 nov. en 22 nov. met zo weinig mogelijk mensen door te laten gaan.

De dominee, organist, het beamteam,  de koster,  ouderling en diaken zullen aanwezig zijn.

U kunt thuis de dienst en de viering van het Heilig Avondmaal mee beleven via kerkdienstgemist.

U kunt een tasje met brood en wijn bestellen bij Ingrid Haaksma op tel nr 0519-321730

De briefjes met de namen voor nieuwe ambtsdragers kunt u inleveren bij uw wijkouderling.

 

 We wensen de betreffende personen veel beterschap en Gods zegen bij het herstel.

 

 

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819  

Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

Actie schoenendoos.

De jeugd komt op donderdag 5 nov NIET bij de deuren langs om loten te verkopen voor de schoenendoos actie.U kunt loten bestellen bij Antsje Boonstra of Aukje Dijkstra

Op 17 nov wordt de uitslag bekend gemaakt. De loten kosten 1 euro per stuk.