content image
content image

We zijn blij en dankbaar dat we weer bij elkaar kunnen komen in Gods huis.

U dient zich wel aan te melden als u een kerkdienst bij wilt wonen. Bij voorkeur doet u dit door een mailtje te sturen naar: aanmeldenkerkml@gmail.com. Hierin geeft u aan met hoeveel personen u wilt komen. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 20.00 uur.

Mocht u niet kunnen e-mailen dan kunt u contact opnemen met Freerk en Harriët Elzinga op telefoonnummer: 06-12453611. Dit kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 18.30 en 20.00 uur.

Er mogen max. 30 personen de dienst bijwonen en we mogen helaas nog niet zingen.

We moeten de anderhalve meter onderlinge afstand houden! Zowel in de kerk als op het plein voor de kerk. Dit betekent dat er  coördinatoren zijn.  U dient de aanwijzingen van deze coördinatoren op te volgen.

U kunt voortaan de diensten ook thuis meekijken of op een later moment terug kijken. Dit gaat via de knop hieronder van kerkdienstgemist.nl

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819 
Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

content image

Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster

 Dit jaar zendt de organisatie van Pinksterfeest Veenklooster op Pinkstermaandag 24 mei 2021 opnieuw een dienst uit, online en via de lokale omroep RTV NOF. Vanwege het coronavirus kan het evenement ook dit jaar niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten.

 De dienst begint om 10:00 uur en is te volgen via www.pinksterfeest.com/2021 en RTV NOF (Kabelnoord tv-kanaal 20). De voorganger is ds. Kees Postma. De muzikale medewerking komt van Sera Noa en Zandprinses Rosa van der Vijver. Er is ook aandacht voor de jongere kijkers. Dit Kindermoment is in handen van Hendrika van Delden.

 

Beleef- en bemoedigingskaart
De organisatie heeft dit jaar voor het thema ‘Houd vast’ gekozen. Dit thema staat centraal in de dienst. Ook verspreidt de organisatie dit jaar een zogenoemde Beleef- en bemoedigingskaart met dit thema. Op de achterkant van de kaart staan een aantal opdrachten die men onderweg kan uitvoeren: “Kies zelf een mooie route en ga op pad. Ontmoet Jezus in de 7 ‘Ik ben’ uitspraken. En denk na over de vragen, samen of alleen. Neem de tijd en geniet van Gods schepping.”

Met de kaart wil de organisatie haar missie ‘Jezus kennen en Hem bekendmaken’ uitdragen, ondanks dat de invulling van het feest dit jaar anders is dan voor de coronatijd.De kaart wordt woensdag 19 mei samen met de huis-aan-huis-krant bezorgd in de regio.

De website Gereformeerdekerken.info heeft een onderdeel historie.

Hier is onze kerk ook in opgenomen. Erg nieuwsgierig om eens door te lezen.

De link om er direct naartoe te gaan vindt u hieronder.