content image
content image

We zijn blij en dankbaar dat we weer bij elkaar kunnen komen in Gods huis.

U dient zich wel aan te melden als u een kerkdienst bij wilt wonen. Bij voorkeur doet u dit door een mailtje te sturen naar: aanmeldenkerkml@gmail.com. Hierin geeft u aan met hoeveel personen u wilt komen. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 20.00 uur.

Mocht u niet kunnen e-mailen dan kunt u contact opnemen met Freerk en Harriët Elzinga op telefoonnummer: 06-12453611. Dit kan op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 18.30 en 20.00 uur.

Er mogen max. 30 personen de dienst bijwonen en we mogen helaas nog niet zingen.

We moeten de anderhalve meter onderlinge afstand houden! Zowel in de kerk als op het plein voor de kerk. Dit betekent dat er  coördinatoren zijn.  U dient de aanwijzingen van deze coördinatoren op te volgen.

U kunt voortaan de diensten ook thuis meekijken of op een later moment terug kijken. Dit gaat via de knop hieronder van kerkdienstgemist.nl

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819 
Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

De website Gereformeerdekerken.info heeft een onderdeel historie.

Hier is onze kerk ook in opgenomen. Erg nieuwsgierig om eens door te lezen.

De link om er direct naartoe te gaan vindt u hieronder.