content image
content image

Nu het met het bestrijden van het corona- virus nog meer de goede kant op gaan, en er alweer meer versoepelingen mogelijk zijn, willen en kunnen ook wij als kerkelijke gemeente weer meer versoepelingen gaan toepassen.

We zetten ze even op een rijtje:
- we hoeven geen mondkapje meer te dragen in de kerk.
- we hoeven ons van te voren niet meer aan te melden. Wel wordt uw naam opgeschreven bij de      ingang van de kerk.
- we mogen alle liederen weer mee zingen!!!

De anderhalve meter maatregel blijft nog wel van kracht!
Ook blijft de maatregel, wanneer u zich niet fit voelt of verkouden bent, blijf thuis! nog bestaan.
Wij als kerkenraad zijn blij en dankbaar dat we zover weer zijn. 

Wij wensen u een fijne en goede zomer toe en Gods onmisbare zegen!

U kunt de diensten ook thuis meekijken of op een later moment terug kijken. Dit gaat via de knop hieronder van kerkdienstgemist.nl

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819 
Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

De website Gereformeerdekerken.info heeft een onderdeel historie.

Hier is onze kerk ook in opgenomen. Erg nieuwsgierig om eens door te lezen.

De link om er direct naartoe te gaan vindt u hieronder.