content image
content image

Vanaf zondag 23 januari is de Kerk weer open!

Wel gelden er nog bepaalde maatregelen:

  • Als u klachten hebt, blijft u thuis!
  • Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren en uw naam wordt genoteerd.
  • Bij het in en uitgaan van de kerk graag een mondkapje dragen.
  • Bewaar de anderhalve meter onderlinge afstand.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten!

 

Gods Zegen toegewenst voor u allen!

 

 

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819 
Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

De website Gereformeerdekerken.info heeft een onderdeel historie.

Hier is onze kerk ook in opgenomen. Erg nieuwsgierig om eens door te lezen.

De link om er direct naartoe te gaan vindt u hieronder.