content image

Zondag 22 mei 9.30 uur

Voorganger Ds. G. Timmer

Uw giften voor de collecten kunt u geven via  het rekeningnummer van de

Kerk NL86 RABO 034.6103.819 
Diaconie NL 71 RABO 034.6165.296.

De website Gereformeerdekerken.info heeft een onderdeel historie.

Hier is onze kerk ook in opgenomen. Erg nieuwsgierig om eens door te lezen.

De link om er direct naartoe te gaan vindt u hieronder.