2016

2de Kerstdag

26-12-2016

Op tweede kerstdag was er een gezinsdienst onder leiding van Janny van der Wagen. De kinderen van groep 7 en 8 staken de kaarsen aan met een gedicht. Mevr Dijkshoorn las een gedicht voor. De kinderen van de basisschool zongen het lied: In een stalletje. Daarna kwam de grote verassing. Een nieuw koor gevormd door onze kerkenraad. Samen zongen zij a capella:Der jinsen yn it bûthús.

Het project van de kindernevendienst werd afgesloten door Aukje Dijkstra. De profeet Micha was in de adventstijd 4 weken langs geweest in de kerk om te vertellen dat er een nieuwe Koning komt.Een paar kinderen vertelden over die afgelopen weken. En nu is het eindelijk kerst geworden. De beloofde Koning is geboren. In een stal. Gods Koninkrijk komt dichterbij. De kroon kwam uit een schatkist en werd op het project gezet.

Lees verder

1e Kerstdag

25-12-2016

1e Kerstdag werd de dienst geleid door de heer J. van der Meer uit Oosternijkerk. De liederen werden begeleid door  Advendo. De vijfde kaars werd aangestoken door Kerstin van der Wagen.

De kinderen zongen samen met J. v.d. Meer midden in de winternacht. Ze begeleiden zichzelf met instrumenten.

Lees verder

Krystkuier 24-12-2016

24-12-2016

Na maanden van voorbereiding was het dan zover; de krystkuier. Wat was het een geweldige dag voor ons als Menorahcommissie. ’s Ochtends om 10.00 uur zijn we de dag begonnen met koffie en gebak. Daarna de locaties gereedmaken, vuurkorven klaarzetten etc. Om 13.30 uur hadden we de jeugd van Morra/Lioessens opgetrommeld om ons te helpen de 1200! glazen potjes met kaarsjes langs de route te plaatsen. Met wel 10! Man/vrouw sterk was deze klus zo geklaard. Om 16.30 uur richting de Gearkomst om daar soep en broodjes voor de spelers klaar te zetten. Vanaf 17.00 uur kwamen de spelers binnen gedruppeld, wat was dat een belevenis. Herodes in zijn mooie dure mantel hijsen, de herders helpen met hun prachtige hoofddoeken gemaakt van badhanddoeken,  wat een wille ha we hân…. Geweldig! Om 18.00 uur kwamen Fokke en Janny om een groepsfoto te maken waarna de spelers naar hun locatie konden gaan. De eerste deelnemers waren al ruim voor 18.30 uur aanwezig. En de eerste groep vertrok dan ook stipt om 18.30 uur. Onder leiding van een groepsbegeleider gingen de groepen op weg. Er werd gestart in de Kerk met een introductiefilmpje, hierin vroeg de Familie de Vries zich af wat het kerstfeest eigenlijk betekent? Hierna verliet de groep de Kerk door de Bijbel, gemaakt op twee witte lakens, waarop een tekst geschreven stond van het kerstevangelie. Daarna richting  Mounehiem waar de groep onderweg  twee vrouwen tegen kwamen die spraken over Jozef en Maria die ze in de verte zagen lopen. Na een korte samenspraak met Jozef en Maria, die geen slaapplaats konden vinden, ging de groep verder richting de Doarpsstrjitte waar ze de eerste Herberg tegen kwamen. Bij deze vd Valk locatie was helaas geen plek meer. Dus door naar de volgende Herberg waar gelukkig voor iedereen wat lekkers te krijgen was, een heerlijke warme chocomel met een kerstkransje. Na deze kleine pauze liep de groep verder naar de het “âlde griene krûs gebou”.  Daar zat Herodes met twee Schriftgeleerden in een prachtig paleis. Hierna kon men in de prachtig versierde Hervormde Kerk deel twee van het filmpje met Fam. De Vries bekijken.  Ook was er nog even gelegenheid om de mooie knutselwerkjes die de kinderen van de basisschool hadden gemaakt te bekijken. Hierna liep de groep verder naar Hoek en Wad waar ze getrakteerd werden op een prachtig kerstlied gespeeld door Gerben en Grytsje Slagman.  Hier stond een prachtige engel die vertelde dat de groep net te laat was om het grote engelenkoor te aanschouwen. De engel stuurde de groep verder op reis richting de Moarsterwei waar de herders de wacht hielden over hun schapen. De herders hadden het koud…maar gelukkig hadden ze een heerlijke kruidendrank bij zich waardoor ze het enigszins warm hielden. De herders stuurden de groep verder naar de Doarpsstrjitte waar de wijzen stonden. Hier kreeg de groep een lichtje mee voor het laatste stukje van de route.  Hier werd samen “Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht” gezongen. Bij de laatste locatie in de schuur van de fam. Wijtsma zaten Jozef en Maria met kindje Jezus. Wat een prachtig gezicht hoe de peuters en kleuters de kleine baby Jezus vol bewondering bekeken. Voor iedereen was er Gluhwein , koffie, thee en ranja met een lekkers stuk kerstbrood en chocoladelolly’s  voor de kinderen. Toen alle groepen binnen waren werd de krystkuier afgesloten door Pytsje Swart met een prachtig gedicht en hebben we nog met elkaar het Ere zij God gezongen.

Wij, als menorahcommissie willen de spelers, groepsbegeleiders, iedereen die potjes heeft verzameld, locatie beschikbaar heeft gesteld, filmsterren, fotografen, de jeugd van Moarre/Ljussens heel heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. Dankzij jullie hulp kunnen we terug kijken op een prachtige Krystkuier waar maar liefs 200 mensen, jong en oud het kerstverhaal konden beleven op deze winderige kerstavond.

Lees verder

Menorahdienst met Martin Brand en Jaap Kramer

30-10-2016

Zondagavond 30 oktober  was er in onze kerk een Menorahdienst met medewerking van Martin Brand en pianist Jaap Kramer.

Om 19.00 uur kon de Menorahcommissie een volle kerk welkom heten.

Het was een bijzondere avond met een lach en een traan.

Er werd uiteraard veel gezongen maar ook geluisterd. Wat een prachtige liedjes heeft Martin toch!

Er was interactie met de bezoekers van de dienst,  wat de dienst heel intiem en persoonlijk maakte.

Na de collecte, die bestemd was voor Operatie Mobilisatie en de onkosten werden Martin en Jaap bedankt voor de mooie avond.  Zij kregen een “fries” presentje mee.

Als slotlied zongen we opwekking 717.

“Stil mijn ziel weest stil, en wees niet bang voor de onzekerheid voor morgen.

God omgeeft je steeds, Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen”

 

 We hopen Martin en Jaap over 2 jaar weer te kunnen ontvangen in Lioessens.

Lees verder

Startzondag

18-09-2016

Op zondag 18 sept hebben we met elkaar de startzondag gevierd. Dominee Keizer ging voor in een volle kerk. Het thema van de startzondag was: Deel je leven. De kinderen van de basisschool zongen 2 liederen. Na de dienst was er koffie drinken in de Gearkomst. Dout Wijtsma en Tettie Stiemsma hadden de dag voorbereid. Iedereen kon kiezen wat men wilde doen. Voor de kinderen van de basisschool was er een puzzeltocht door het dorp. Verder was er keuze om in tweetallen als emmaüs gangers door het dorp te lopen en aan de hand van vragen met elkaar het geloof te delen. Ook was er een groep in de consistorie het geloof aan het delen. Voor degenen die liever praktisch iets delen kon er geholpen worden om de gezamenlijke maaltijd voor te bereiden. De tieners hadden de opdracht om door het dorp te gaan en alles wat je kunt delen op de foto te zetten en via de mobiel naar de kerk te sturen. Er hadden zich ruim honderd mensen opgegeven voor de gezamenlijke maaltijd. Na het eten werd de startzondag afgesloten in de kerk. Er was  een mooie presentatie gemaakt van wat de tieners gedeeld hadden.

Lees verder

Campingdienst

31-07-2016

Op zaterdag 30 juli was de commissie vol goede moed de camping aan de Koudenburgerreed gereed aan het maken. Met de nodige hulptroepen werden de bankjes, stoelen en tafels klaargezet. De speurtocht werd alvast uitgezet en er werd in de prachtige boomgaard van Aukje en Uilke nog een bakje koffie gedronken.

Zondagochtend om 8.00 uur richting de Koudenburgerreed om de laatste puntjes op de i te zetten.  Toen leek het weer nog zonnig en droog……..maar daar kwam helaas snel verandering in.

De buienradar is in een uur tijd waarschijnlijk nog nooit zo vaak geraadpleegd; wordt het wel weer droog, kan het wel doorgaan? Er werd besloten om de koffie en thee bij Aukje en Uilke in de schuur te drinken en af te wachten  of het rond 10.00 uur droog is. En ja hoor, het is droog en de dienst kan beginnen.

Na een welkomstwoord en samenzang  kon er gestart worden met de speurtocht. Vragen voor jong en oud. Na de speurtocht werd de dienst afgesloten met het samen zingen van het zegenlied de Here zegent jou.

De collecte was bestemd voor activiteiten in de Skûle te Metslawier. Na afloop was er nog gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.  Dit was erg gezellig!

De menorahcommissie kan terug zien op een geslaagde campingdienst.

Lees verder

Slotdienst kindernevendienst

19-06-2016

Zondag 19 juni was de slotdienst van de kindernevendienst. Het thema was: Wat is de Kerk?
Om 9.30 uur begon de dienst met het lied Lied, opwekking 167 2x in het frysk ( Mei inoar yn Jezus namme) En dat kon je voelen in de dienst; het werd met elkaar gedaan in de naam van de Heer. De kinderen van school zongen twee prachtige youtube hits onder leiding van juf Henny. Joanna Castelein maakte tijdens het optreden nog een Flik flak om zo het talent van alle kinderen naar voren te brengen. De leiding van de kindernevendienst vertelde aan de hand van filmpjes en verhaaltjes wat we eigenlijk doen in de kerk. Johan en Douwe onderwierpen de kerkenraad aan een vragenvuur! Ze vroegen o.a. waarom zij samen met de dominee binnen komen en of ze het werk als ouderling of diaken ook moeilijk vinden of makkelijk?

In deze dienst werd ook afscheid genomen van Douwe, Johan en Franka. Zij ontvingen een dagboekje voor tieners. Na de zomervakantie beginnen we weer met de kindernevendiensten.

Lees verder

Menorahdienst met New Creation

29-05-2016

Op zondag 29 mei had de Menorahcommissie gospelgroep New Creation uit Joure uitgenodigd. Zij brachten een totaalprogramma genaamd FOCUS. Een gevarieerd programma van hoog niveau! Door middel van zang, verhaal en sketches werd het programma uitgevoerd.

Om 16.00 uur werd alles opgebouwd en om 17.30 uur hebben we als menorahcommissie met de 35 leden van New Creation broodjes en soep gegeten.

Om 19.00 uur begon de dienst en de bezoekers waren onder de indruk van het programma.

Enkele reacties op deze dienst uit het gastenboek van New Creation:

Geweldige dienst gehad! Wat een mooie muziek, heerlijk! Allemaal kippenvelmomentjes! Zeker een aanrader :). Bedankt voor de mooie dienst.

Wauw! ! Een geweldig optreden vanavond in Lioessens. 

Ik heb genoten. Prachtige liederen en enthousiaste koorleden. 
Goed verzorgde avond.

Hallo, bedankt voor de super mooie dienst vanavond in Lioessens! Wat een goede band met superveel talent! Heel gevarieerd en veel kippevel momenten.....als jullie weer in de buurt zijn, gaan we zeker weer! het doet wat met je... Bedankt hiervoor.

 
 

Lees verder

Peaske Power

27-03-2016

Dit jaar was de Peaske Power in onze kerk, i.v.m de verbouwing van de Bron in Anjum. Het thema was Free. God heeft voor onze vrijheid alles op het spel gezet. Zijn Zoon heeft voor ons de weg naar bevrijding geopend. Wij zijn Free! Voorganger in deze dienst was dhr. G.H. Visser. Muzikale begeleiding was er van de enthousiaste band X-Stream en verder hielpen jongeren van de verschillende gemeenten in de omgeving mee. Een zeer mooie dienst in een volle kerk ter ere van onze Here.

Lees verder

Geloof en een hoop liefde

31-01-2016

Op zondag 31 januari was de eerste menorahdienst van 2016. Deze dienst stond in het teken van Geloof en een Hoop Liefde, naar het gelijknamige tv-programma wat dagelijks op Ned 2 komt. Diverse elementen uit dit programma kwamen in de dienst voorbij.

Op zaterdag 23 januari was er als voorbereiding op deze dienst een knutselmiddag in de Gearkomst. Hier konden de letters G van Geloof, de H van Hoop en de L van  Liefde versierd worden. De bedoeling was dat deze letters gemaakt worden voor een persoon die wel wat geloof hoop of liefde kan gebruiken. Ook werden er drie filmpjes gemaakt waarin verteld werd voor wie de letter gemaakt werd. Een hele gezellige en geslaagde middag.

De dienst begon verrassend doordat de vlag werd uitgehangen en de noodklok geluid werd. Anna en Ninthe lazen een gedichtje voor en mochten de kaarsjes aansteken.De dienst bestond uit drie blokjes; Geloof, Hoop en Liefde. Er werd een kort filmpje getoond, met aansluitend een Bijbeltekst en verhaaltje. Elk blokje  werd afgesloten met een bijpassende samenzang. Germ Teitsma nam ons mee naar het jaar 1500 en vertelde over het Kleaster Weerd in Morra. Even terug in de tijd.
Muziekkorps Advendo begeleide de dienst en werd bedankt door middel van een confettieknal!!

Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop,
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.

 

Lees verder