Slotdienst kindernevendienst

Op 18 juni was de slotdienst van de kindernevendienst. Het thema van de dienst was Zacheüs. De schriftlezing was een filmpje van de zandtovenaar over Zacheüs. De kinderen van de basisschool hielpen mee en zongen een lied over Zacheüs. Ook kwamen er een professor en haar stagiare om een proef met ons te doen. Zacheüs zat vol verkeerde dingen wat we konden zien aan vies troebel zwart water. Ook de stad werd ermee besmet. Maar toen kwam Jezus langs en zag Zacheüs staan. Jezus konden we zien als een glas helder water. Door dit water te vermengen met het vieze water werd het verbazingwekkend helemaal schoon. Zo wil God ook in ons hart werken en wonen.

Anna Feenstra, Elisabeth Schregardus en Folkert Jelmer namen afscheid. Zij gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs in Dokkum. Ze kregen het boekje contact van J.A. Berg.