2014

Feestelijke dienst op Eerste Kerstdag

27-12-2014

Op eerste Kerstdag begon de dienst om 09.30 uur. Voorganger in deze dienst was dhr. L. Blees uit Damwâld. Zoals elk jaar begeleide Advendo de samenzang. Het was een feestelijke dienst met veel mooie kerstliederen in een goed gevulde kerk.

Lees verder

Kerstbroodmaaltijd 55+ers

22-12-2014

Op 22 dec 2014 heeft de jeugd weer een kerstbroodmaaltijd georganiseerd voor de 55 +ers uit Morra en Lioessens. De jeugd heette iedereen welkom met een kopje koffie en een kerstkransje. Daarna werden er een aantal liederen gezongen die begeleid werden door AnnaLynn, Grytsje, Hessel, Tsjerk en Janita. Hierna nam iedereen zijn kaarsje mee naar de kerk waar een film getoond werd over de geboorte van Jezus. Bij terugkomst in de Gearkomst stonden de tafels gedekt. Na het eten werden nog een paar liederen gezongen en werd een kerstquiz gedaan. Iedereen heeft genoten van een lekkere broodmaaltijd en de gezelligheid met elkaar. 

Lees verder

Martin Brand

05-12-2014

Zondagavond 30 november was er in onze kerk een menorahdienst met medewerking van Martin Brand en pianist Jaap Kramer. Vanaf 7 uur kwamen de mensen de kerk binnen. Op een gegeven moment was de kerk zo vol dat er nog mensen naar boven gingen. Geweldig zo'n volle kerk!

De dienst met Martin Brand was een dienst vol van samenzang, luisteren naar liederen van Martin Brand en luisteren naar zijn woord vanuit het Woord van God. Zijn verkondiging ging over de liefde van God die onvoorwaardelijk is. Wat wij ook verkeerd hebben gedaan, wij mogen er altijd mee naar God toe gaan. Hij wil ons vergeven. Het was een hele warme dienst!

Lees verder

Menoradienst 26 oktober

27-10-2014

De Menorahdienst van zondagmiddag 26 oktober stond in het teken van "Verwondering"

dhr. Jan Kooistra uit Dokkum kwam vertellen over zijn nieuwste reeks bijbelse schilderijen. Deze keer over de Heere Jezus. De kinderen van de dienst die de kaarsen in de Menorahkandelaar mochten aansteken waren deze keer: Folkert Jelmer Visser en Elisabeth Schregardus. Ook lazen zij nog een bijpassend gedicht voor. Voordat dhr. Kooistra aan het woord kwam kon de hele gemeente genieten van de schilderijen die de kinderen in de afgelopen week hadden geschilderd. Dhr. Kooistra merkte op dat er in Morra-Lioessens veel schildertalent was. De schilderijenreeks van Jan Kooistra begon bij de geboorte van Jezus en eindigde bij de wederkomst. Daartussen in schilderijen over de doop in de Jordaan, over het lijden, sterven en de opstanding uit de doden van de Heere Jezus. Ook werden de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest op een indrukwekkende manier door hem geschilderd. Dhr. Kooistra gaf uitleg bij ieder schilderij waarom hij het op die manier had geschilderd. Na afloop van de dienst kreeg iedereen de gelegenheid om de schilderijen van dichtbij te bekijken.

Lees verder

Schildermiddag menorah

22-10-2014

De kinderen van de basisschool konden op woensdagmiddag 22 oktober schilderen in de Gearkomst. De Menorahcommissie houdt op zondag 26 oktober een Menoradienst met schilder Jan Kooistra. Hij komt dan vertellen over zijn schilderijserie de verwondering. De kinderen mochten deze middag zelf een schilderij maken met dit thema. Ze waren allemaal erg creatief bezig en de resultaten zijn prachtig. U kunt deze schilderijen ook bekijken in de dienst van 26 oktober.

Lees verder

Bingo Avond en Actie Toiletpapier

20-10-2014

Afgelopen vrijdag was er een geslaagde bingoavond, er waren circa 70 personen op komen dagen, jong en oud was aanwezig om één of meerdere prijzen in de wacht te slepen. Velen gingen op het eind van de avond met een mooie prijs naar huis.  Menno Hoekstra had een tweetal rollades gesponsord, waarvoor hartelijk dank. De netto opbrengst is € 538,--.
Op zaterdagmorgen werd huis aan huis in Morra en Lioessens toiletpapier verkocht, binnen twee uur was de hele voorraad uitverkocht, met als resultaat een netto opbrengst van € 680,--.
Door deze twee geslaagde acties kan er in totaal € 1.218,-- toegevoegd worden aan het fonds voor het restaureren van onze kerktoren.
Voor het restaureren van de kerktoren en overig onderhoud is subsidie aangevraagd bij de Provincie Fryslân, we verwachten binnenkort bericht over het wel of niet toekennen van de subsidie.
De verwachting is dat in 2015 het werk uitgevoerd kan worden, over de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.
 

Lees verder

Kindernevendienst 05-10-14

07-10-2014

Zondagmorgen waren er weer veel kinderen op de kindernevendienst. Het thema is nog steeds feest. Het bijbelverhaal ging over de bruiloft te Kana. Jezus die water verandert in wijn, zodat het feest door kon gaan. Hierna gingen de kinderen aan de slag met een feestbord. Er werd druk geverfd voor een mooie achtergrond met de regenboog. Verder werden er mooie bloemen gemaakt die met knijpers op het bord vast komen. De kinderen zijn op de foto gekomen en die foto's komen op het bord. Een feestelijke geheel! 

Lees verder

Startzondag

28-09-2014

Zondag 28 september was de gezamenlijk startzondag voor alle kerklijke activiteiten. De dienst was voorbereid door de groeigroepen en had als thema vieren en verbinden. De kinderen van de basisschool zongen 2 prachtige liederen. Om het thema verbinden ook in de praktijk te brengen werd iedereen gevraagd om zijn naam te plakken bij een slinger van poppetjes die door de kindernevendienst was gemaakt. Na de dienst was er koffie met een cupcake die versierd was door de kinderen van groep 1 tot en met 4. Daarna kon iedereen genieten van de hapjes die de jeugd vanaf 9 jaar gemaakt had onder leiding van de clubleiding. We kunnen samen terug zien op een geslaagde start.

Lees verder

Start kindernevendienst

14-09-2014

De kindernevendienst is weer gestart. Het thema is feest. Er komen in de Bijbel veel feesten voor. Voor de eerste keer hadden de kinderen allemaal een uitnodiging gekregen waarop stond dat ze verkleed mochten komen. Sommigen zagen er dan ook prachtig en feestelijk uit. Het lokaal was versierd en er werd getrakteerd. Het verhaal ging over de kinderen die bij Jezus mochen komen. Jezus stuurde ze niet weg, maar had alle tijd voor hen en zegende de kinderen. Feest dus! De kinderen zijn druk in de weer geweest met iets wat in de startzondag terug komt.

 

Lees verder

Campingdienst

20-07-2014

Op zondag 20 juli was er een "camping-dienst" georganiseerd door de Menorah commissie. Deze gezamenlijke dienst vond plaats bij Uilke en Aukje Dijkstra aan de Koudenburgerreed. Vanaf 9 uur kon er ingecheckt worden met een bakje koffie of ranja en kreeg men zijn/haar paspoort mee. Het thema van deze dienst was inpakken en wegwezen. De commissie had alle koffers al gepakt en de reis uitgestippeld. Na het gezamenlijk beginnen van de dienst met zang en gebed werd iedereen op pad gestuurd met één van de reisleidsters (Sigrid, Femke, Annalynn, Alena, Eveline, Eline, en Grytsje). De reis ging o.a. door de woestijn, door Kanaän, Juda, Babel, langs de klaagmuur en de Nijl. Op elke plek moest een opdracht uitgevoerd worden, een vragenlijst ingevuld worden of een spel worden gedaan. Mede door het mooie weer, de geweldige opkomst en de geweldige organisatie was het een zeer geslaagde bijeenkomst op een schitterende locatie.

Lees verder

Afscheid kindernevendienst

29-06-2014

Op zondag 29 juni hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Dit zijn: Arjen Schregardus, Jan Berend Sipma, Jacob-Jan Haaksma, Mirthe Slagman en Christine Spijksma. De leiding deed een ABC over de kinderen en de kindernevendienst. Daarna kregen ze het dagboekje Gaaf van Gerrit ten Berge aangeboden. De gemeente heeft de kinderen toegezongen met het overstaplied. We hopen  deze kinderen nog vaak in de kerkdiensten op club en catechisatie ze zien en wensen hen veel geluk en Gods zegen toe op hun verdere levensweg.

Lees verder

Petrus en Johanna

31-03-2014

In de veertigdagentijd krijgen we iedere zondagmorgen bezoek in de kerk van Petrus (Jetze Spijksma) en Johanna (Antsje Boonstra) Door een korte meestal humoristische sketch met een ietwat droeve ondertoon, kijken ze terug op de periode van hun leven waarin ze met Jezus meetrokken. De eerste zondag vertelden ze over de intocht te Jeruzalem, hun frustratie was dat er eigenlijk niemand daadwerkelijk iets voor Jezus had gedaan. Het oude stel wist dit gevoel heel goed over te brengen door bij het verlaten van de kerk nog steeds te prevelen: “We ha niks foar him dien, nee niks..” De laatste van de reeks sketches zal op Paaszondag worden gehouden. Petrus en Johanna, oud geworden, zich afvragend  wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken opnieuw naar de betekenis hiervan en nemen ons zo iedere week mee op hun “Pleisterplaats”

Lees verder