Afscheid Kindernevendienst

Verplegend personeel in kerk Lioessens,

Zondag werd er tijdens de morgendienst enigszins verbaast gekeken toen twee ‘verpleegsters’ de kerk binnen kwamen lopen. Al gauw bleek dat het ging om twee leidsters van de kindernevendienst. Door middel van een scheikundig proefje symboliseerden ze het verhaal van Zacheus de tollenaar. De zwarte vloeistof in een van de vazen werd compleet doorzichtig doordat er een beetje heldere vloeistof bij werd gegoten. Drie kinderen namen afscheid omdat ze na de vakantie naar het middelbaar onderwijs gaan; Anna, Elizabeth en Folkert-Jelmer