Beleef & Bezinroute “Van Boeien naar Bloeien” Op snein 16 maaie organisearde de Menorahkommisje yn gearwurking mei Goboom de Beleef & Bezinroute “Van Boeien naar Bloeien”. Een kuiertocht troch Moarre-Ljussens lâns 7 libbenswurden dy’t begjinne met de letter “L”. Fanôf 9.30 oere koe der start wurde fanút de Herfoarmde Tsjerke yn Moarre. Alhoewol it om 9.30 oere noch droech wie, duorre dit jammergenôch net sa lang. Gelokkich wienen der noch minsken dy’t mei paraplu op wei gienen troch de rein. Yn de Herfoarmde tsjerke gie it oer “Leven”. We krigen hjir de routekaart en we koenen ús namme op in boerd skriuwe mei de tekst út Psalm 139: “God U heeft mij gemaakt”. Hjirnei rûnen we nei in skelpepaadsje wêr’t we stilstienen bij it ûnderwerp “Laden”. Hjir stie in boekenkast mei bibels en boeken. Ek stie der in olijfbeam dy’t ferwiist nei Psalm 1: “Hij lijkt op de boom aan het water”. We songen hjir “Lees je bijbel, bid elke dag”. Bij de bankjes yn Moarre wie it punt “Licht”. “Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven”. We gienen op syk nei spoaren fan ljocht yn de foarm fan de teksten fan “Visje” dy’t trocht de kolken op de beammen hongen. De bern krigen in bingokaart mei dêrop ôfbyldingen fan dingen dy’t se yn de kolken fine koenen. Oan it ein wie der in lekker pûdsje snoep. Bij Hoek en Wad gie it oer “Lijden”. Fisker Marten stie yn de feart en fertelde ús it ferhaal fan de “Stoarm op it mar”. At we bang binne, meie we fertrouwe op Jezus, hij is der altyd foar ús. “Loslaten”, dat stie sintraal yn de Herfoarmde Tsjerke yn Ljussens. Hjir stie it moaie ferljochte houten krús. We mochten op in briefke skriuwe wêr’t we foar bidde woenen en dit oan it krús hingje. “ZIE het kruis, LAAT LOS en wandel verlicht verder”. Hjirnei rûnen we nei de jeu de boulesbaan wêr’t it oer “Leiden” gie. Yn de foarm fan in hert stienen glêzen potjes wêr’t elkenien in waxineljochtje yn dwaan mocht. Dizze binne jûns oanstutsen. Der stiet yn Johannes 8: “Jezus zei: Ik ben het Licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker”. De kuiertocht eindigde yn de Grifformearde Tsjerke mei it punt “Liefde”. We koenen lústerje nei it ferkse “Toon mijn liefde”. Der wie in moaie tafelskikking dy’t bij dit ferske paste. Bij it útgean, koe elkenien wat meinimme om oan en oar te jaan, in blomke, cake- of pannekoekenmix, sieraden, of in útnoadiging foar in bakje kofje of thee. “BLOEI, geef met liefde door, LICHT aan de mensen in de wereld”

Startzondag 2020

Het thema was goede tijden, slechte tijden. De dienst werd verzorgd door de kerkenraad. Na een korte dienst kon er gekozen worden uit verschillende activiteiten, zoals tijd voor spel, tijd voor hersengymnastiek, tijd voor een goed gesprek of tijdom te knutselen.

Op zondagmorgen 9 augustus 2020 was er een openluchtdienst op het sportveld tussen Morra en Lioessens. Een stralende dag die veel mensen bij elkaar bracht om met elkaar de dienst te beleven.

Het thema van de dienst was op adem komen in Gods schepping.

Ook bij de kinderen was dit het thema. God maakte de prachtige schepping in 6 dagen en op de 7e dag mogen we genieten van alles. Daarna gingen ze op zoek in de mooie tuin van de fam Dijkstra naar de plaatjes van de scheppingsdagen om daar een ketting van te maken.

Op zondagmorgen 12 juli was er een online campingdienst. 

De dienst, Campinglife genoemd was voorbereid door de Menorah-commissie en zat weer boordevol leuke items compleet met caravan en een korte vakantie naar Paesens/Moddergat. Zelfs Schiermonnikoog werd aangedaan voor een korte meditatie gehouden door ds. van Rijswijk. Na afloop van de dienst was er een gezellig koffiedrinkuurtje voor iedereen op de “camping” bij Uilke en Aukje Dijkstra aan de Kouderburgerreed. Harmke, Tinie, Antsje en Pietsje sloten zo voor de vakantie een serie online diensten af waar veel tijd, energie en creativiteit is ingestoken. Ze werden door de gemeente hiervoor hartelijk bedankt.

content image

We kunnen terugkijken op een geslaagde Bijbelzondag.Thema was: met andere ogen. Hierbij stond het verhaal van Bartimeus centraal. Met een groepje jongeren werd de schriftlezing na gespeeld. Er werd een lego filmpje getoond en er werden brillen en placemats uitgedeeld aan de kinderen. De gemeenteleden werd gevraagd om de dienst vanuit een ander oogpunt te bekijken door op een andere plek in de kerk te gaan zitten. Kortom de gemeente was in beweging. Op de bril die de kinderen kregen stond de volgende tekst: Kijk met de ogen van je hart, open je hart voor Jezus. 

Ook is deze dienst de samenleesbijbel junior geïntroduceerd. Samen met de gewone samenleesbijbel gaat deze bij de gezinnen en de pakes en beppes langs. Er is een schriftje bijgevoegd waar de lezers hun bevindingen in kunnen shrijven. De bijbels zullen na een maand naar een volgend gezin gaan.  

content image

Menorah dienst een nieuw begin

Zondag 27 jan was er alweer de eerste Menorah dienst van dit jaar. Het thema was In nij begjin. Een dienst waarin Doutzen en Sietske Marije de 7 Menorah kaarsen mochten aansteken. Ze vertelden bij elke kaars hoe God de schepping heeft gemaakt. We hebben een prachtig filmpje gezien hoe mooi God de wereld heeft gemaakt. Om God hiervoor te danken zongen we Dank U wel. Tiny las het verhaal van de schepping voor en deed een proefje met cola. "in libben sûnder God is as in cola sûnder prik. It libben mei God is folle moaier. It witten dat God altyd by dy is, dy helpt by alles wast dochst. Do kinst by God altyd terjochte, Hij lústert nei dy en is der altyd foar dy".

Hierna volgde een jaaroverzicht van 2018 met de kerkelijke activiteiten en bijzondere diensten. Tijdens de collecte konden we luisteren naar het lied "in nije dei " van de Kast. Hierna ging de dienst verder in de Gearkomst. Onder het genot van een bakje koffie of thee werd er in groepjes gesproken over goede voornemens. Ook waren er vragen over gewoontes en gebruiken rond oud en nieuw in andere landen. 

Voor de kinderen t/m groep 5 was er knutselen in de kerk. De kinderen hebben een prachtige wensboom gemaakt. Een mooie en gezegende ochtend hebben we met elkaar beleefd, jong en oud bij elkaar.

Het Glazen Huis

Moarre Ljussens in actie voor Jemen

Vrijdag 14 december om 17.00 uur was het zo ver. 17 jongeren werden opgesloten in het Glazenhuis.

Een mooi en spannend moment! Hoe zal het gaan en hoeveel geld kunnen we inzamelen voor Jemen.

De pers was ook vertegenwoordigd. Het Friesch Dagblad heeft een mooi artikel geschreven over de aktie. Vrijdagavond begon met de kinderbingo gevolgd door een bingo avond voor 12+. Deze avond bracht 2300 euro op. De hele nacht zijn de jongeren bezig geweest om de kerstmarkt voor te bereiden. Ze hebben o.a. kerststerren gemaakt.

Veel mensen uit Moarre Ljussens en omgeving hebben cakes, taarten etc. gebracht voor de verkoop.

Om 9.30 uur begon de zeer gezellige kerstmarkt. Na 15 rondes met het draaiend rad was er nog heerlijke snert te koop.

’s Middags vanaf 15.30 uur begon de kinderdisco en om 16.30 uur begonnen we met de prijsuitreiking van de spelletjes  van de kerstmarkt. Daarna de prijsuitreiking van de verloting. In een week tijd heeft de commissie 1000! loten verkocht.

De hoofdprijs, een prachtige tv is gewonnen door Jan Willem en Jente Hoekstra.

Daarna volgde nog een spannend moment want de thermometer met de tussenstand kon weer bijgewerkt worden. De opbrengst tot nu toe is 8700 euro. Een onvoorstelbaar hoog bedrag!

Tijdens de kerstavond dienst wordt het definitieve bedrag bekend gemaakt.

Hierbij zijn de jongeren die mee gedaan hebben aan de actie V.I.P gasten.

De actie verloopt via EO Metterdaad/Jemen. Met een medewerker van deze organisatie hadden we nauw contact voor en tijdens de actie. Ze hadden voordat de actie begon nog een boodschap voor de jongeren:

“Toppers uit Morra en Lioessens. Jullie gaan op dit moment het Glazenhuis binnen en dat wordt even behoorlijk afzien voor de komende tijd.

Respect namens het EO Metterdaad team. We zien natuurlijk uit naar de opbrengst voor Jemen, maar het meest gave van dit alles is jullie inzet, chapeau!!

Veel sterkte en zegen gewenst uit Hilversum.