content image

Kerkdiensten

Diensten voor de maanden september, oktober en november 2019

 

Zondag 1 september

 

09.30 uur da. D. Scholtens, Stiens

 

14.00 uur ds. E. van der Veer, Ferwert

 

Zondag 8 september

09.30 uur ds. Adema Metslawier

 

Zondag 15 september

09.30 uur ds. D. Schreurs, Hegebeintum

14.00 uur mw. Ypie Minnema - themadienst in de Gearkomst

 

Zondag 22 september - startzondag

09.30 uur menorahcommissie - campingdienst

 

Zondag 29 september

09.30 uur ds. J. Timmer, Twijzelerheide

 

Zondag 6 oktober

09.30 uur ds. Langhout, Oldeberkoop

kindernevendienst

 

Zondag 13 oktober

09.30 uur dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld

14.00 uur ds. S. Boukes, Damwâld

 

Zondag 20 oktober

09.30 uur ds. E. van der Veer, Ferwerd

kindernevendienst

 

Zondag 27 oktober

09.30 uur ds. C.W. Neef, Kollum

19.30 uur gospelkoor Our Choice - Sing Inn

 

Zondag 3 november - Zendingszondag

09.30 uur Zendingscommissie ??

 

Woensdag 6 november - Dankdag

19.00 uur mw. M. Folbert-van der Heijde, Ternaard

 

Zondag 10 november

09.30 uur ds. H.F. de Vries Ternaard - voorbereiding H.A.

14.00 uur Top 2000  dienst met Ichtus

's morgens is er kindernevendienst

 

Zondag 17 november

09.30 uur ds. C.W. Neef, Kollum - viering H.A.

14.00 uur ds. B. Terlouw, de Westereen

 

Zondag 24 november - laatste zondag kerkelijk jaar

09.30 dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk

kindernevendienst