Catechese

Catechisatie is een begrip binnen het protestants christendom in Nederland (vergelijkbaar met catechese). Het is de benaming voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongeren van de kerk. ( bron Wikipedia)

De laatste jaren wordt de catechisatie op een heel andere manier verzorgd dan vroeger. De ouderen onder u kunnen daar vast meer over vertellen. Je moest Bijbelteksten uit je hoofd leren en kreeg echt onderwijs. Er was weinig interactie.

Wij, Aukje en Antsje en Ria en Gerrit willen de jongeren graag wat leren over de Bijbel en het Geloof. Voor ons een hele uitdaging in een tijdperk waarbij de jongeren een onwijs druk leven hebben. Wij willen op een serieuze en interactieve manier de jongeren betrekken bij de Bijbel, het Geloof en de Kerk.

Op de eerste avond hebben we een introductiespel gedaan waarbij we in een kring tegenover elkaar zaten en in 1 minuut mochten vertellen wat ze verwachten van de catechisatie en waarom ze komen op deze avonden.  De jongeren gaven aan dat ze gezelligheid verwachten en dat ze wat leren over de Bijbel. Op de vraag waarom ze komen gaven de meesten als antwoord: om mijn vrienden te zien.

Het afgelopen jaar hebben we gebruikt gemaakt van een online methode. Op internet is zoveel informatie te verkrijgen. Ook de site van JOP hebben we regelmatig geraadpleegd voor onderwerpen en werkvormen.

Mooi om te zien is dat ook de jongeren die geen christelijke opvoeding krijgen of niet regelmatig in de Kerk komen ook nieuwsgierig zijn naar het geloof en ook trouw de avonden bezoeken.

Als leiding kunnen wij ook veel van onze jongeren leren. Met andere ogen kijken. Het is een verrijking om met deze jongeren om te gaan.

Op 16 april hebben we met beide groepen de Paaschallenge gedaan. Dit als afsluiting van het catechisatie seizoen. De paaschallenge is een spel waarbij het gaat om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. Een escaperoom-achtig spel waarin de jongeren diverse raadsel moesten oplossen.

Al met al kunnen we terug kijken op mooie, gezellige en gezegende avonden.