Elke 2 weken is er catechisatie, verschillende jeugdclubgroepen, de rummikubclub en ouderensoos (koersbal).

1 keer per maand is er kerkenraadsvergadering.

Op zondag is er elke 2 weken kindernevendienst en 1 keer per maand koffiedrinken na de kerkdienst.

De christelijke plattelandsvrouwen houden 2 of 3 keer per seizoen een bijeenkomst in de Gearkomst.

Verder zijn er in het winterseizoen verschillende vergaderingen van de Commissie van Beheer, Zendingscommissie, Gemeenteavond, Groothuisbezoek, start Jeugdwerk, start- en/of slotavond van de verschillende Groeigroepen.

Ouderavond van school, ledenvergaderingen van Dorpsbelang, Oranjevereniging, Begrafenisvereniging, Kaatsvereniging , Ouderavond van de basisschool.

Tot slot worden er 2 toneelavonden gehouden, maakt de activiteitencommissie gebruik van het lokaal i.v.m. het Sinterklaasfeest en word er vaak nog een middagactiviteit gehouden voor de kinderen en natuurlijk word er ook met het Koningsfeest gebruik gemaakt van de Gearkomst. 

Zoals u hierboven kunt lezen worden onze lokalen dus voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt en hebben daardoor veel mensen plezier van “de Gearkomst”. Ook kunt u, wanneer u iets hebt te vieren, b.v. een huwelijksjubileum of een verjaardag,  de Gearkomst huren.

Reserveringen: Sjoukje Kingma

Reserveren kan via de mail op degearkomst@gmail.com of via whats app: 06-27596523

U kunt uw reservering checken in de onderstaande agenda.

 

Voorraadbeheer:  Hans en Geartsje Boersma

                               Tel.nr.: 0519-321261

Zij zorgen er voor dat er altijd een standaard voorraad aanwezig is.

Plant u een grotere bijeenkomst? Dan geeft u aan de voorraadbeheerder door wat u nodig heeft.

Klaarzetten/opruimen  Stoelen en tafels:  
De verenigingen zetten zelf de tafels en stoelen klaar die zij nodig hebben.                                      Na hun activiteiten zetten ze alles weer terug op de plaats waar het stond.

Storingen/ verwarming: Bij storingen of verwarmingsproblemen kunt u contact op nemen met
                                         H. Boonstra, 06-86847004.

 

OPZET PROTOCOL BIJ AANVRAAG KERK BIJ EEN BEGRAFENIS/TROUWERIJ


Bij begrafenis:
1. De bode/familie/begrafenis organisatie belt altijd de kerkrentmeester ……………
ivm beschikbaarheid en die weet de eventuele prijzen
En de bode/familie/begrafenis organisatie belt Gerrit de Boer 0631767942
(beamer) omdat die hier ook direct de meeste contact heeft en direct moet
organiseren wie er beamert (er moet vaak vrij voor worden gevraagd, daarom
snel contact met Gerrit)
Beamteam vraagt aan de bode/familie/begrafenis organisatie wat wenselijk is op
gebied van beameren/streamen
Bv. Normaal beamer en streamen
Alleen beameren
Niet beameren maar wel streamen
Niet beameren maar achter slot streamen/opnemen
Alleen geluid
Etc.
Er moet altijd iemand van een beamteam aanwezig zijn ivm het geluid.
1a. De bode/familie/begrafenis organisatie neemt contact op met de voorganger en
organist indien gewenst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De kerkrentmeester belt graag direct met de koster en Gerrit de Boer
2a. Is er een koster en beamteam dan kan positief gereageerd worden richting
bode/familie/begrafenis organisatie
Bij trouwerij bijna hetzelfde,
maar dan hoeft er niet door de organisatie/familie gebeld worden naar Gerrit de
Boer, omdat er dan vaak meer tijd is.

content image