Elke 2 weken is er catechisatie, verschillende jeugdclubgroepen, de rummikubclub en ouderensoos (koersbal).

1 keer per maand is er kerkenraadsvergadering.

Op zondag is er elke 2 weken kindernevendienst en 1 keer per maand koffiedrinken na de kerkdienst.

De christelijke plattelandsvrouwen houden 2 of 3 keer per seizoen een bijeenkomst in de Gearkomst.

Verder zijn er in het winterseizoen verschillende vergaderingen van de Commissie van Beheer, Zendingscommissie, Gemeenteavond, Groothuisbezoek, start Jeugdwerk, start- en/of slotavond van de verschillende Groeigroepen.

Ouderavond van school, ledenvergaderingen van Dorpsbelang, Oranjevereniging, Begrafenisvereniging, Kaatsvereniging , Ouderavond van de basisschool.

Tot slot worden er 2 toneelavonden gehouden, maakt de activiteitencommissie gebruik van het lokaal i.v.m. het Sinterklaasfeest en word er vaak nog een middagactiviteit gehouden voor de kinderen en natuurlijk word er ook met het Koningsfeest gebruik gemaakt van de Gearkomst. 

Zoals u hierboven kunt lezen worden onze lokalen dus voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt en hebben daardoor veel mensen plezier van “de Gearkomst”. Ook kunt u, wanneer u iets hebt te vieren, b.v. een huwelijksjubileum of een verjaardag,  de Gearkomst huren.

Reserveringen: Sjoukje Kingma

Reserveren kan via de mail op degearkomst@gmail.com of via whats app: 06-83661669

U kunt uw reservering checken in de onderstaande agenda.

 

Voorraadbeheer:  Hans en Geartsje Boersma

                               Tel.nr.: 0519-321261

Zij zorgen er voor dat er altijd een standaard voorraad aanwezig is.

Plant u een grotere bijeenkomst? Dan geeft u aan de voorraadbeheerder door wat u nodig heeft.

Klaarzetten/opruimen  Stoelen en tafels:  
De verenigingen zetten zelf de tafels en stoelen klaar die zij nodig hebben.                                      Na hun activiteiten zetten ze alles weer terug op de plaats waar het stond.

Storingen/ verwarming: Bij storingen of verwarmingsproblemen kunt u contact op nemen met
                                         H. Boonstra, 06-86847004.

content image