2015

Kerstfilm op 2e Kerstdag

26-12-2015

Op 2e kerstdag was er een speciale menorah dienst. Al weken werd er gefilmd in Morra en Lioessens. Reinoud van Omrop Fryslan had een ster gevonden die boven Morra Lioessens bleef staan en wel van een heel speciaal persoon moest wezen. Genoeg reden dus voor de reporter om op onderzoek uit te gaan. De verschillende scenes werden afwisselend met samenzang getoond. De film was vakkundig in elkaar gezet door Fokke en Janny van der Wagen. In de kerk hing een hart van ijs. Jezus hart smelt voor ons. Iedereen die dit even van dichtbij wilde bekijken of even wilde voelen kon naar voren komen. De kinderen van de kindernevendienst hadden zelf een kerstlied geschreven en ook dit lied werd gezongen. De kinderen van de basischool zongen met elkaar: dag ster. Dit jaar waren de ouders ook aan de beurt om een lied te zingen. Spontaan kwam er een heel koor op het podium die onder leiding van Jippe Holwerda het Stille Nacht zongen. Al met al een prachtige dienst in een volle kerk.Bij de uitgang kreeg iedereen nog een klein hartje van ijs.

Lees verder

1e Kerstdag 2015

25-12-2015

Op 1e Kerstdag was er een gezamenlijke feestelijke dienst. Voorganger was B. Fransen. Muziekvereniging Advendo begeleidde de dienst en speelde na afloop nog een paar kerststukken.

Lees verder

Bakactie zendingscommissie

31-10-2015

Op zaterdagmiddag 31 oktober organiseerde de zendingscommissie een Bakactie.

De kinderen van de basisschool hebben in groepjes op een aantal adressen allerlei lekkere baksels gemaakt. Rond 15.30 kwamen de kinderen terug met het lekkers wat gemaakt was.

Het varieerde van mooi versierde cakes tot pepernoten. Het zag er allemaal erg lekker uit.

Ook inwoners van Morra en Lioessens hebben zelf gebakken cakes en taarten ingeleverd voor de verkoop. 

De gemaakte koekjes, taarten en cakes werden vanaf 15.30 uur in de Gearkomst verkocht.

Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Ook werd er met het rad gedraaid, er waren leuke prijsjes te winnen.

De opbrengst van deze actie was € 581! Een heel mooi bedrag wat bestemd is voor Mercy Ships.   De middagdienst van de zendingszondag stond in het teken van Mercy Ships. Mercy Ships is  een internationale, medische hulporganisatie die al 35 jaar kansarme mensen in de armste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Deze hulp wordt geboden met het ziekenhuisschip, de Africa Mercy.

Lees verder

Startzondag

27-09-2015

De startzondag stond in het teken van het landelijke thema: Goede buren. De jeugdcommissie en clubleiding die deze dag organiseerden had iedereen uitgenodigd om samen te ontbijten. Mensen die niet konden komen konden een ontbijt thuis laten bezorgen. Volle zaal en tent met 125 mensen. Geweldig om zo met elkaar het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen. Om half 11 volgde een kerkdienst onder leiding van Theun van der Velde. Ook hier was het thema goede buren. De kinderen van de basisschool werkten hier ook aan mee.Na de dienst was er nog gelegenheid voor een  hapje en een drankje. 

Lees verder

Een gouden haan

25-09-2015

Met de restauratie van ons kerkgebouw gaat alles naar wens. Op vrijdag 25 sept is de haan weer als nieuw op de toren geplaatst in het bijzijn van onze voorzitter Germ Teitsma.

Lees verder

Groot onderhoud Kerk

01-09-2015

Op 17 augustus zijn de aannemers begonnen met het groot onderhoud aan de gebouwen, als eerste is de kerktoren onder handen genomen, de toren is ingepakt met steigers en winddoek, als  de steiger afgebroken wordt komt er een bijna geheel vernieuwde toren te voorschijn. Op de kraak is een scherm aangebracht tegen het stof wat vrijkomt bij het stuken van de trapopgang en de achterwand van de kraak. Een flinke klus is ook het vervangen van het platte dak tussen de Gearkomst en de Kerk. De aannemers hopen de overlast voor de gebruikers van de gebouwen zoveel mogelijk te vermijden. De gehele klus zal ca. 6 weken in beslag gaan nemen. Na de oplevering heeft de Kerk een flinke schoonmaakbeurt nodig, dan zal er weer een beroep op jullie gedaan worden, om dit met elkaar te klaren, hierover volgt te zijner tijd een oproep.
De Provinsje Fryslân, neemt 50% van de kosten voor hun rekening,  en van de Rabobank Noordoost Friesland en P.W. Janssen’s Friesche Stichting hebben we een bedrag ontvangen van ieder € 1.000,--, waar we ontzettend blij mee zijn. Zelf moeten we nog ca € 40.000,-- bijdragen, dit is een flinke aanslag op onze reserves, daarom willen we over enkele weken starten met de verkoop van 3.000 loten voor € 1,-- per lot, hierop zijn fraaie prijzen te winnen. We doen dan ook op iedereen een beroep om royaal loten te kopen, de netto opbrengst zal worden gestort in het Onderhoudsfonds.
We rekenen op jullie spontane medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Lees verder

Afscheid kindernevendienst

31-05-2015

Op zondag 31 mei was er een speciale feestelijke dienst waarin afscheid werd genomen van Nel Bakker, Siënna Boonstra, Petra Feenstra, Iris Hoekstra en Gerjanna Visser die na de vakantie naar het voorgezet onderwijs gaan. Het thema van het afgelopen seizoen was feest en dat was ook het thema van deze dienst. Feest omdat God ons elke dag uitnodigt om bij hem te komen en het feest mee te vieren. Iedereen mag komen jong en oud, wat je ook hebt gedaan, iedereen is welkom. Nemen wij de tijd om klaar te staan of hebben we het druk met voetbal, kaatsen, het huis verbouwen enz. De dienst werd geleid door de leiding van de kindernevendienst en de kinderen van groep 0-4 zongen enthousiast twee liederen. Feest was het ook voor Gea Sipma die deze zondag jarig was. Ze werd door de hele gemeente toegezongen. 

 
 

Lees verder

Slotdienst jeugdwerk 26 april

28-04-2015

Zondagmorgen hadden wij een dienst die onder leiding was van dhr. Theun van der Velde uit Buitenpost. Van der Velde heeft dit winterseizoen catechisatie gegeven aan de jongeren uit onze dorpen. Zij gingen met veel plezier naar deze avonden toe. Ook verleenden zij enthousiast hun medewerking aan deze dienst. De jongeren voerden een toneelstukje op met de titel: "Hea". Zij interviewden verschillende mensen in de kerk en vroegen o.a.: "Gelooft u in God?" en "Wat betekent Jezus voor u?" De groep "Sound of Faith" begeleide deze morgen de samenzang en trad ook voor ons op met verschillende prachtige liederen, die zij zongen in het Engels, Nederlands en Fries. Het thema van deze dienst was Vuurtoren. Aan het einde van de dienst werd het a.s. bruidspaar Henk Jan Visser en Anneke van den Heuvel spontaan door de gemeente toegezongen.

Lees verder

De Kleine Kracht

25-03-2015

Zondag 22 maart was de Kleine Kracht uit Dokkum te gast in de middagdienst.

Deze dienst werd geleid door ds. H. F. de Vries. De dienst stond in het teken van de opstanding van Lazarus, de broer van Martha en Maria. Dominee las het bijbelverhaal voor uit de kinderbijbel en dit verhaal werd geillustreerd met prachtige tekeningen, zodat het verhaal voor iedereen begon te leven. Vol enthousiasme begeleidde de Kleine Kracht, onder leiding van Coby Helder, de dienst met prachtige liederen en muziek. Dominee besteedde in de dienst ook nog aandacht aan het 50 jarig huwelijk van Marten en Eelkje Groen, wat zij op 17 maart mochten vieren! Na de dienst werd er nog gezamenlijk koffie of thee gedronken in de Gearkomst.

Lees verder