Slotdienst jeugdwerk 26 april

Zondagmorgen hadden wij een dienst die onder leiding was van dhr. Theun van der Velde uit Buitenpost. Van der Velde heeft dit winterseizoen catechisatie gegeven aan de jongeren uit onze dorpen. Zij gingen met veel plezier naar deze avonden toe. Ook verleenden zij enthousiast hun medewerking aan deze dienst. De jongeren voerden een toneelstukje op met de titel: "Hea". Zij interviewden verschillende mensen in de kerk en vroegen o.a.: "Gelooft u in God?" en "Wat betekent Jezus voor u?" De groep "Sound of Faith" begeleide deze morgen de samenzang en trad ook voor ons op met verschillende prachtige liederen, die zij zongen in het Engels, Nederlands en Fries. Het thema van deze dienst was Vuurtoren. Aan het einde van de dienst werd het a.s. bruidspaar Henk Jan Visser en Anneke van den Heuvel spontaan door de gemeente toegezongen.