De Kleine Kracht

Zondag 22 maart was de Kleine Kracht uit Dokkum te gast in de middagdienst.

Deze dienst werd geleid door ds. H. F. de Vries. De dienst stond in het teken van de opstanding van Lazarus, de broer van Martha en Maria. Dominee las het bijbelverhaal voor uit de kinderbijbel en dit verhaal werd geillustreerd met prachtige tekeningen, zodat het verhaal voor iedereen begon te leven. Vol enthousiasme begeleidde de Kleine Kracht, onder leiding van Coby Helder, de dienst met prachtige liederen en muziek. Dominee besteedde in de dienst ook nog aandacht aan het 50 jarig huwelijk van Marten en Eelkje Groen, wat zij op 17 maart mochten vieren! Na de dienst werd er nog gezamenlijk koffie of thee gedronken in de Gearkomst.