Groot onderhoud Kerk

Op 17 augustus zijn de aannemers begonnen met het groot onderhoud aan de gebouwen, als eerste is de kerktoren onder handen genomen, de toren is ingepakt met steigers en winddoek, als  de steiger afgebroken wordt komt er een bijna geheel vernieuwde toren te voorschijn. Op de kraak is een scherm aangebracht tegen het stof wat vrijkomt bij het stuken van de trapopgang en de achterwand van de kraak. Een flinke klus is ook het vervangen van het platte dak tussen de Gearkomst en de Kerk. De aannemers hopen de overlast voor de gebruikers van de gebouwen zoveel mogelijk te vermijden. De gehele klus zal ca. 6 weken in beslag gaan nemen. Na de oplevering heeft de Kerk een flinke schoonmaakbeurt nodig, dan zal er weer een beroep op jullie gedaan worden, om dit met elkaar te klaren, hierover volgt te zijner tijd een oproep.
De Provinsje Fryslân, neemt 50% van de kosten voor hun rekening,  en van de Rabobank Noordoost Friesland en P.W. Janssen’s Friesche Stichting hebben we een bedrag ontvangen van ieder € 1.000,--, waar we ontzettend blij mee zijn. Zelf moeten we nog ca € 40.000,-- bijdragen, dit is een flinke aanslag op onze reserves, daarom willen we over enkele weken starten met de verkoop van 3.000 loten voor € 1,-- per lot, hierop zijn fraaie prijzen te winnen. We doen dan ook op iedereen een beroep om royaal loten te kopen, de netto opbrengst zal worden gestort in het Onderhoudsfonds.
We rekenen op jullie spontane medewerking.
College van Kerkrentmeesters