Bingo Avond en Actie Toiletpapier

Afgelopen vrijdag was er een geslaagde bingoavond, er waren circa 70 personen op komen dagen, jong en oud was aanwezig om één of meerdere prijzen in de wacht te slepen. Velen gingen op het eind van de avond met een mooie prijs naar huis.  Menno Hoekstra had een tweetal rollades gesponsord, waarvoor hartelijk dank. De netto opbrengst is € 538,--.
Op zaterdagmorgen werd huis aan huis in Morra en Lioessens toiletpapier verkocht, binnen twee uur was de hele voorraad uitverkocht, met als resultaat een netto opbrengst van € 680,--.
Door deze twee geslaagde acties kan er in totaal € 1.218,-- toegevoegd worden aan het fonds voor het restaureren van onze kerktoren.
Voor het restaureren van de kerktoren en overig onderhoud is subsidie aangevraagd bij de Provincie Fryslân, we verwachten binnenkort bericht over het wel of niet toekennen van de subsidie.
De verwachting is dat in 2015 het werk uitgevoerd kan worden, over de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.