Menoradienst 26 oktober

De Menorahdienst van zondagmiddag 26 oktober stond in het teken van "Verwondering"

dhr. Jan Kooistra uit Dokkum kwam vertellen over zijn nieuwste reeks bijbelse schilderijen. Deze keer over de Heere Jezus. De kinderen van de dienst die de kaarsen in de Menorahkandelaar mochten aansteken waren deze keer: Folkert Jelmer Visser en Elisabeth Schregardus. Ook lazen zij nog een bijpassend gedicht voor. Voordat dhr. Kooistra aan het woord kwam kon de hele gemeente genieten van de schilderijen die de kinderen in de afgelopen week hadden geschilderd. Dhr. Kooistra merkte op dat er in Morra-Lioessens veel schildertalent was. De schilderijenreeks van Jan Kooistra begon bij de geboorte van Jezus en eindigde bij de wederkomst. Daartussen in schilderijen over de doop in de Jordaan, over het lijden, sterven en de opstanding uit de doden van de Heere Jezus. Ook werden de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest op een indrukwekkende manier door hem geschilderd. Dhr. Kooistra gaf uitleg bij ieder schilderij waarom hij het op die manier had geschilderd. Na afloop van de dienst kreeg iedereen de gelegenheid om de schilderijen van dichtbij te bekijken.