Petrus en Johanna

In de veertigdagentijd krijgen we iedere zondagmorgen bezoek in de kerk van Petrus (Jetze Spijksma) en Johanna (Antsje Boonstra) Door een korte meestal humoristische sketch met een ietwat droeve ondertoon, kijken ze terug op de periode van hun leven waarin ze met Jezus meetrokken. De eerste zondag vertelden ze over de intocht te Jeruzalem, hun frustratie was dat er eigenlijk niemand daadwerkelijk iets voor Jezus had gedaan. Het oude stel wist dit gevoel heel goed over te brengen door bij het verlaten van de kerk nog steeds te prevelen: “We ha niks foar him dien, nee niks..” De laatste van de reeks sketches zal op Paaszondag worden gehouden. Petrus en Johanna, oud geworden, zich afvragend  wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken opnieuw naar de betekenis hiervan en nemen ons zo iedere week mee op hun “Pleisterplaats”