Menorahdienst met Martin Brand en Jaap Kramer

Zondagavond 30 oktober  was er in onze kerk een Menorahdienst met medewerking van Martin Brand en pianist Jaap Kramer.

Om 19.00 uur kon de Menorahcommissie een volle kerk welkom heten.

Het was een bijzondere avond met een lach en een traan.

Er werd uiteraard veel gezongen maar ook geluisterd. Wat een prachtige liedjes heeft Martin toch!

Er was interactie met de bezoekers van de dienst,  wat de dienst heel intiem en persoonlijk maakte.

Na de collecte, die bestemd was voor Operatie Mobilisatie en de onkosten werden Martin en Jaap bedankt voor de mooie avond.  Zij kregen een “fries” presentje mee.

Als slotlied zongen we opwekking 717.

“Stil mijn ziel weest stil, en wees niet bang voor de onzekerheid voor morgen.

God omgeeft je steeds, Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen”

 

 We hopen Martin en Jaap over 2 jaar weer te kunnen ontvangen in Lioessens.