2de Kerstdag

Op tweede kerstdag was er een gezinsdienst onder leiding van Janny van der Wagen. De kinderen van groep 7 en 8 staken de kaarsen aan met een gedicht. Mevr Dijkshoorn las een gedicht voor. De kinderen van de basisschool zongen het lied: In een stalletje. Daarna kwam de grote verassing. Een nieuw koor gevormd door onze kerkenraad. Samen zongen zij a capella:Der jinsen yn it bûthús.

Het project van de kindernevendienst werd afgesloten door Aukje Dijkstra. De profeet Micha was in de adventstijd 4 weken langs geweest in de kerk om te vertellen dat er een nieuwe Koning komt.Een paar kinderen vertelden over die afgelopen weken. En nu is het eindelijk kerst geworden. De beloofde Koning is geboren. In een stal. Gods Koninkrijk komt dichterbij. De kroon kwam uit een schatkist en werd op het project gezet.