Geloof en een hoop liefde

Op zondag 31 januari was de eerste menorahdienst van 2016. Deze dienst stond in het teken van Geloof en een Hoop Liefde, naar het gelijknamige tv-programma wat dagelijks op Ned 2 komt. Diverse elementen uit dit programma kwamen in de dienst voorbij.

Op zaterdag 23 januari was er als voorbereiding op deze dienst een knutselmiddag in de Gearkomst. Hier konden de letters G van Geloof, de H van Hoop en de L van  Liefde versierd worden. De bedoeling was dat deze letters gemaakt worden voor een persoon die wel wat geloof hoop of liefde kan gebruiken. Ook werden er drie filmpjes gemaakt waarin verteld werd voor wie de letter gemaakt werd. Een hele gezellige en geslaagde middag.

De dienst begon verrassend doordat de vlag werd uitgehangen en de noodklok geluid werd. Anna en Ninthe lazen een gedichtje voor en mochten de kaarsjes aansteken.De dienst bestond uit drie blokjes; Geloof, Hoop en Liefde. Er werd een kort filmpje getoond, met aansluitend een Bijbeltekst en verhaaltje. Elk blokje  werd afgesloten met een bijpassende samenzang. Germ Teitsma nam ons mee naar het jaar 1500 en vertelde over het Kleaster Weerd in Morra. Even terug in de tijd.
Muziekkorps Advendo begeleide de dienst en werd bedankt door middel van een confettieknal!!

Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop,
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.