Bijbelzondag 2017

Op zondag 29 oktober werd de Bijbelzondag gevierd. Het thema was "vier je Bijbel" We zijn erg blij en dankbaar dat wij hier in Nederland allemaal een Bijbel hebben in onze eigen taal en zelfs keuze hebben uit vele vertalingen. De kinderen hadden allemaal een kinderbijbel meegenomen. Veel kleurige en verschillende soorten. Om het bijbellezen met (klein)kinderen te stimuleren heeft de kerkenraad 2 Samenleesbijbels gekocht die voortaan rouleren door de gemeente. 1 gaat bij de gezinnen langs en 1 bij de pakes en beppes, of oppassers. Door alle extra dingen ( zoals weetjes, vragen, puzzels, proefjes, recepten end.) hopen we dat er wat makkelijker word doorgepraat over het Bijbelverhaal. Deze eerste keer gingen de Samenleesbijbels naar fam G.H. Wijtsma en fam G. Teitsma. De kinderen kregen allemaal een doeboekje van de Samenleesbijbel mee. De schriftlezing werd in het fries gelezen door Nynke Tichelaar en uit de Bijbel in Gewone Taal  door Bart Sterrenburg. Ook werd er een getuigenis voorgelezen van mevr N. Dijkstra over hoe de Bijbel tot haar gesproken heeft. Ds. de Pee preekte over de liefde voor God en de liefde voor onze naaste. De collecte ging naar het NBG  voor prentenbijbels in China.