Campingdienst

Op zondag 15 juli was de jaarlijkse campingdienst, georganiseerd door de Menorahcommissie. Vanaf 9.30 uur was iedereen van harte welkom op de Koudenburgerreed in de prachtige tuin van Uilke en Aukje Dijkstra. Het ontvangst was met koffie/thee en wat lekkers en om 10.00 uur begon de campingdienst. Namens de commissie heette Pytsje iedereen van harte welkom en ging voor in gebed.

Hierna werden een tweetal liederen gezongen, o.a  “Dit is een morgen als ooit de eerste” Om het thema Campingproof in te leiden werd er door Antsje en Harmke een chemisch proefje gedaan, dit verbeeldde de oneindige liefde van de Heer voor ons allemaal. Gods Liefde is oneindig.

Vervolgens gingen de bezoekers in groepjes bij 8 verschillende proefjes langs. Ook was er een pauzeplek waarbij Sonja Hoekstra zorgde voor een muzikaal intermezzo met haar trekzak. Aan de hand van verschillende proefjes werd een Bijbelverhaal uitgelegd.

Hieronder volgt een kleine greep uit de verhalen en proefjes.

Er was een verhaal over de Kameel die door het oog van de naald ging,  hierbij was de uitdaging voor de campinggasten dat ze door een visitekaartje konden komen. Voor de kinderen was er een heuse kamelenrace, waarbij ze met een hele grote rugzak op konden proberen door de hoepels te komen.

Bij het verhaal over de vijf broden en de twee vissen werd de vermenigvuldiging uitgebeeld door middel van een proefje met instant snow, dit vonden de kinderen prachtig om te zien. Er was ook een verhaal over de regenboog, hierbij werd een regenboog gecreëerd door water bij Skittels te gieten, een prachtig gezicht.

Nadat alle proefjes voorbij waren gekomen, was de conclusie dat Bijbelverhalen en proefjes doen heel goed bij elkaar passen. Een andere manier om verhalen uit te leggen, en op een andere manier naar een verhaal kijken. Tiny bedankte alle vrijwilligers voor hun medewerking en we sloten de dienst af met het zingen van het Zegenlied.

Graag wil ik afsluiten met het proefje met de energystick. Deze kun je alleen in werking stellen door elkaar vast te houden en een connectie te maken met elkaar. Dit was ook het gevoel tijdens de campingdienst, samen vormen we een eenheid, samen staan we sterk en met de leiding van de Heilige Geest zijn we, jong en oud, groot of klein, veel of weinig talent tot veel mooie dingen in staat.