content image

Catechese

Afgelopen seizoen had Theun van der Velde 5 groepen onder zijn hoede, 4 groepen in de leeftijd van 12-20 jaar en een 20 + groep. De jongste groep kreeg dit jaar catechisatie van Theun samen met Ria Rispens. In een ontspannen en open sfeer werd er nagedacht en in gesprek gegaan over wat het betekent om christen te zijn. Wat houdt je bezig en waar kom je mee in aanraking op school en thuis. Hoe beleef je je geloof, wat doe je eraan of juist niet en hoe kun je laten zien dat je christen bent. D.m.v. lesstof, spelletjes, filmpjes en gesprekken werden zo verschillende onderwerpen besproken. De 20 + groep kwam 1 keer per maand bij elkaar bij Johan Oudshoorn en Janieta Spijksma.