Jubileumdienst Jan de Boer

Zondag 10 september was de jubileumdienst van onze organist Jan L. de Boer. Een prachtige feestelijke dienst in een volle kerk. Jan L. de Boer was 50 jaar organist waarvan 20 jaar in onze kerk. 

De dienst werd geleid door N. Iedema. Hij prees de Boer  om zijn orgelspel, want Jan laat de mensen zingen. Ook deze avond werd er uit volle borst meegezongen bij het prachtige orgelspel.  De Boer ontving  van burgemeester Marga Waanders de Koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de dienst kreeg de heer de Boer een grote foto op hout en een dinerbon aangeboden en zong de gemeente een speciaal voor De Boer geschreven lied op de melodie van het Heitelân. Dit lied werd op het orgel begeleid door Jaap Sake Heeringa.

Na de dienst was er gelegenheid om Jan de Boer te feliciteren.