Kleine kracht

Op 19 maart was het koor de Kleine Kracht bij ons te gast. Zij brachten heel enthousiast verschillende liederen naar voren met verschillende solo's en duo's. Afke Siderius las een gedicht voor. Het thema was: geloven is leuk! Voorganger in deze dienst was de heer J. v.d. Meer uit Oosternijkerk.