Menorah dienst een nieuw begin

Zondag 27 jan was er alweer de eerste Menorah dienst van dit jaar. Het thema was In nij begjin. Een dienst waarin Doutzen en Sietske Marije de 7 Menorah kaarsen mochten aansteken. Ze vertelden bij elke kaars hoe God de schepping heeft gemaakt. We hebben een prachtig filmpje gezien hoe mooi God de wereld heeft gemaakt. Om God hiervoor te danken zongen we Dank U wel. Tiny las het verhaal van de schepping voor en deed een proefje met cola. "in libben sûnder God is as in cola sûnder prik. It libben mei God is folle moaier. It witten dat God altyd by dy is, dy helpt by alles wast dochst. Do kinst by God altyd terjochte, Hij lústert nei dy en is der altyd foar dy".

Hierna volgde een jaaroverzicht van 2018 met de kerkelijke activiteiten en bijzondere diensten. Tijdens de collecte konden we luisteren naar het lied "in nije dei " van de Kast. Hierna ging de dienst verder in de Gearkomst. Onder het genot van een bakje koffie of thee werd er in groepjes gesproken over goede voornemens. Ook waren er vragen over gewoontes en gebruiken rond oud en nieuw in andere landen. 

Voor de kinderen t/m groep 5 was er knutselen in de kerk. De kinderen hebben een prachtige wensboom gemaakt. Een mooie en gezegende ochtend hebben we met elkaar beleefd, jong en oud bij elkaar.