Nieuwjaarsdienst

Nieuwjaarsdienst 28 januari met als thema Jezus licht van de Wereld.

Om 10.00 uur begon de dienst. Bij de ingang kreeg elke bezoeker een treinkaartje uitgereikt. Wat hier de bedoeling van is?? Tiny deed het welkomstwoord  waarna we  Heer U licht en U liefde schijnen zongen. Hierna mochten de kinderen van de dienst, Hennianne Boonstra en Anna Dijkstra de Menorahkaarsjes aansteken en een gedichtje voorlezen.

Hierna volgde een experiment met een kaarsje die je niet uit kon blazen. De uitleg bij dit experiment was dat Jezus altijd bij je is, wat er ook gebeurd, het kaarsje kun je uitblazen maar gaat steeds weer aan. De kinderen zaten hier vol verbazing naar te kijken.

Bijbeltekst:
“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Johannes 1: 4,5)

Daarna werd er een jaaroverzicht 2017 getoond via de beamer. Een powerpoint met foto’s van de bijzondere diensten van het afgelopen jaar. Na de collecte kwam er een conducteur naar voren die de kerkgangers verzocht naar de Gearkomst te gaan. De kinderen tot en met groep 4 mochten in de kerk blijven, waar zij een mooie vuurpijl mochten knutselen.

In de Gearkomst werden de bezoekers voorzien van koffie en thee met wat lekkers waarna in groepjes gepraat kon worden aan de hand van drie stellingen/opdrachten. Op elke tafel stond een trein met 4 wagons. Iedereen kreeg drie fiches die geplaatst mochten worden in de wagon die hen het meest aansprak. Na afloop kreeg iedereen nog een glaasje champagne om te proosten op het nieuwe jaar. Pytsje vertelde nog over de nieuwjaar rolletjes/kniepertjes, die bij de champagne geserveerd werden.