Palmzondag

Op Palmzondag hebben de kinderen ons aan het einde van de dienst de Palmpasentak- in de vorm

van een kruis - laten zien die zij hebben gemaakt bij de kindernevendienst en ons verteld wat de

betekenis is van de verschillende symbolen die aan de tak hangen. Zoals u op de foto's kunt zien hebben zij in de afgelopen weken geweldig hun best gedaan.