Zandprinses in Lioessens

Op zondag 28 mei was de Zandprinses Rosa van der Vijver samen met Wouter Smeding en band bij ons te gast in Morra Lioessens. Dit had nog heel wat voeten in de aarde omdat de kerk verduisterd moest worden, dit omdat de zandtekeningen anders niet duidelijke op de beamer getoond konden worden. Gelukkig was daar hulp van Eelke , Herald en Theo, die dit voor hun rekening namen. Op vrijdagmiddag werd de steiger op gebouwd om zo de hoge ramen te kunnen verduisteren.

Zondag ochtend om 11.15 kwamen de artiesten om hun instrumenten, zandbak, lichtbak etc. te installeren.  Om 12.30 werd er samen met de menorah commissie geluncht. Deze werd mede verzorgd door Tietsje, Tineke en Liesbeth. Na een laatste soundcheck werden de kerkdeuren geopend. De kerk zag er erg sfeervol uit, alles mooi uitgelicht en aangekleed met ballonnen.

Om 13.15 uur kwamen de eerste gasten binnen druppelen. Omdat het tropisch warm was waren er voor de kinderen waterijsjes. Ondanks het warme weer zat de kerk bomvol!  Veel dorpsbewoners maar ook veel mensen uit andere dorpen.

De dienst begon met een welkomstwoord door Tiny gevolgd door het aansteken van de Menorahkandelaar en het voorlezen van het gedicht “Jezus gaat naar de hemel” door de kinderen van de dienst, Jurre Bakker en Willianne Wijtsma.

Het thema van de dienst was: In de Wolken.

Daarna werden er een aantal liederen gezongen begeleid door Wouter Smeding en band. Laat het feest zijn in de huizen was het eerste lied, een feest van herkenning want iedereen zong dit lied uit volle borst mee.

Daarna verzorgde Rosa haar eerste zandschildering. Z e liet de Schepping tot leven komen op het scherm, iedereen zat vol verbazing en verwondering het zandschilderen te aanschouwen. De kinderen mochten hardop roepen welke dieren Rosa in het zand schilderde. Dit werd ook met veel enthousiasme gedaan. Een bijzonder schouwspel!

Daarna zongen we samen met de band Our God is Greater, er is een Dag en Heer ik kom tot U. Daarna ging Pytsje voor in gebed en was er plaats voor de collecte. Na de collecte kwam Rosa met haar tweede zandschildering. Een verhaal over kaarsjes in de kelder. Ook hier weer werd weer vol bewondering naar gekeken. Wat een bijzonder talent!

Samen met de band werd het lied de Zegekroon en Ik zal er Zijn nog gezongen. Antsje bedankte  namens de Menorahcommissie  Rosa, Wouter en Band en alle vrijwilligers. Ze kregen allemaal een roos met een bedankkaartje mee, op het kaartje stond een tekst van Visje, “achter de wolken schijnt Gods liefde” Ook kregen alle vrijwilligers en Rosa, Wouter en Band een heerlijk WOLKEN toetje.

Als slotlied zongen we 10.000 redenen voor dankbaarheid. Een heel toepasselijk lied, want we zijn heel erg dankbaar dat we deze dienst mochten organiseren in Morra Lioessens.  We hopen dat we op deze manier de Liefde van God uit kunnen dragen aan iedereen die aanwezig was. Wij waren  in ieder geval  “in de wolken” en kunnen met een fijn gevoel terug kijken op deze dienst.